Kaebus nr 1032
Pressinõukogu otsus 27.05.2021 | TAUNIV.
MK-Estonia rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Restorani Talleke&Pullike kaebust MK-Estonias 17. veebruaril 2021 ilmunud artikli „Põlegu sinise leegiga“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib põlengutest ja nende seostest võimalike kindlustuspettustega. Artikli ajendiks oli tulekahju restoranis Talleke&Pullike, mille puhul lugejad hakkasid kahtlustama kindlustuspettust. Artikkel lükkab aga kahtlused ümber.

Restoran Talleke&Pullike kaebas Pressinõukogule, et foto koos pealkirjaga annab lugejatele vale ettekujutuse ja viitab sellele, nagu tegeleks restoran kindlustuspettusega. Kaebaja hinnangul sisaldab artrikkel ebatäpset infot ja rikub nende mainet. Samuti ei ole kaebaja rahul Salva kindlustuse kahjuosakonna juhataja väitega, nagu ei oleks soovinud kaebaja ventilatsioonisüsteemi ja tuleohutusse investeerida. Kaebaja hinnangul on see kontrollimata ja isiklik arvamus.

MK-Estonia vastas Pressinõukogule, et restoranis Talleke&Pullike toimunud tulekahju kajastava uudise juures hakkasid lugejad väljendama arvamust, et tulekahju võis olla korraldatud pahatahtlikult, kindlustushüvitise saamise eesmärgil. Leht selgitas, et artikkel lükkab tuginedes spetsialistidele need oletused ümber. Leht märkis, et Salva kindlustuse kahjuosakonna juhataja ütleb artiklis, et tahtlikku süütamist ei olnud.

Pressinõukogu otsustas, et MK-Estonia rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on kindlustuspettuses süüdistamine nii tõsine, et kaebajalt oleks pidanud kommentaari küsima. Kuigi artikkel on üldisemalt tulekahjude ja kindlustuspettuste seostest, siis ajendiks oli restoranis Talleke&Pullike juhtunu ja lisaks on ka artikli juures olev foto antud restoranist.

Samuti rikkus leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul ei ole kindlustuspettuse kahtlused faktidega tõestatud.

Leht rikkus ka punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul võib artikli juhtlõigust õhku visatud ebamäärase kahtluse tõttu jääda eksitav mulje, nagu oleks tulekahju puhul restoranis võinud olla tegemist kindlustuspettusega, kuigi seda kinnitavaid fakte loos ei sisaldu.

Pressinõukogu