Kaebus nr 1035
Pressinõukogu otsus 27.05.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Anastasija Kikkase kaebust Postimehes 29. jaanuaril 2021 ilmunud artikli „Hämarad käigud kommirahaga kõigutavad Valga vallavõimu“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Valga vallas toimunud võimuvõitlusest ja opositsiooni poolt muu hulgas asevallavanemale Mati Kikkasele esitatud süüdistustest. Samuti on artiklis viidatud valla revisjonikomisjoni tuvastusele, et asevallavanema abikaasa Anastasija Kikkas kuritarvitas valla huvitegevuse ja -hariduse toetamise süsteemi.

Anastasija Kikkas kaebas Pressinõukogule, et leht on jätnud faktilised asjaolud kontrollimata ning teemat on käsitletud ühekülgselt ja moonutatult. Kaebaja ei ole rahul, et teda on artiklis nimetatud “susserdajaks”, see on mõnitav ja solvav ning annab juba enne artikli lugemist temale halva hinnangu. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud kogu artikliga tutvuda ega seda kommenteerida. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel tema kohta tõsiseid süüdistusi.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artiklis olevad faktiväited on põhistatud, väärtushinnangud on asjakohased ja kaebaja sai pädevas mahus sõna. Leht selgitas, et Postimees tugines Valga vallavolikogu revisjonikomisjoni järeldusel. Leht lisas, et sõna “susserdama” on tegevust iseloomustav verb, millel ei ole sõnaraamatu järgi mõnitavat või solvavat tähendust. Leht märkis, et toimetusel ei ole kohustust esitada sõna saavale inimesele kogu artikli teksti.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida. 

Pressinõukogu