Kaebus nr 1036
Pressinõukogu otsus 17.06.2021 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AS Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juhatuse liikme Ülo Tuliku kaebust Postimehes 9. veebruaril 2021 ilmunud artikli “Karantiin maa all: Eesti ei saa kuidagi lahti massihooldekodudest” peale ja otsustas, et Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Eesti massihooldekodudest ja täpsemalt Hellenurme hooldekodust, kus hoolealused ööbisid karantiini tõttu soklikorrusel ja grillmajas.

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juhatuse liige Ülo Tulik kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab moonutatud infot, ebaõigeid andmeid ja ebakohaseid väärtushinnanguid. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud kommenteerida mõisahoone soklikorruse ja sinna paigutatud kliendiga seonduvat.

Postimees vastas Pressinõukogule, et hooldekodu juhtum polnud kajastatud ühepoolselt, ajakirjanik rääkis lisaks kliendile ka sotsiaalministeeriumi, terviseameti, sotsiaalkindlustusameti ja õiguskantsleriga. Leht rõhutas, et artiklis ei ole hooldekodu kohta ühtegi süüdistavat lauset.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on soklikorrusel kliendi luku taga hoidmine tõsine etteheide, millele oleks pidanud Lõuna-Eesti Hooldekeskuselt kommentaari küsima. 

Samuti rikkus leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul on faktid ja oletused artiklis läbisegi. Näiteks ei ole tõestatud, et klient oli soklikorrusel luku taga. 

Pressinõukogu