Kaebus nr 1039
Pressinõukogu otsus 17.06.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Lõuna-Eesti Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas SA Taheva Sanatoorium juhatuse liikme Jane Kase kaebust Lõuna-Eesti Postimehes 16. aprillil 2021 ilmunud artikli “Vallavanemale saadetud kirjad jäid vastuseta” peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib haldussuutlikkusest Valga vallas ning muu hulgas tuuakse välja, et Taheva Sanatooriumi endine majandusjuhataja ei ole vallavalitsusest oma mitmele kirjale vastust saanud.

SA Taheva Sanatoorium juhatuse liige Jane Kask kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab ebaõigeid väiteid ning on ühekülgne ja moonutatud. Kaebaja ei ole rahul, et neilt infot üle ei kontrollitud ja sanatooriumile sõna ei antud.

Lõuna-Eesti Postimees vastas Pressinõukogule, et artikli fookus on sellel, et Valga vallavalitsus ei vasta kodanike kirjadele, Taheva Sanatoorium ei ole loo fookuses. Leht selgitas, et artiklis süüdistab endine Taheva Sanatooriumi töötaja Valga vallavalitsust kirjadele mitte vastamises. Pärast kaebuse esitamist pakkus leht kaebajale võimalust vastulauseks, kuid kaebaja seda ei soovinud.

Pressinõukogu otsustas, et Lõuna-Eesti Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole Taheva Sanatooriumi aadressil artiklis otsest süüdistust, pigem on loo fookus valla ja kodaniku suhtlusel.

Pressinõukogu juhib kaebaja tähelepanu sellele, et kui toimetus soovib kaebajaga vea parandamiseks või täpsustamiseks suhelda, siis tuleks toimetusega koostööd teha ning mitte hiljem sama küsimusega Pressinõukogu poole pöörduda.

Pressinõukogu