Kaebus nr 104
Pressinõukogu otsus 19.05.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Rein Küttimi kaebust Äripäevas 26. jaanuaril 2005 ilmunud artikli „Salapärase palgamaksja taga on Saurixi omanikud” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Tintrade Ltd. Eesti filiaali juht Rein Küttim kaebas Pressinõukogule, et artikkel solvab teda kui firmajuhti ning kahjustab ta mainet. Kaebaja teeb artikli põhjal järelduse, et Tintrade Ltd. Eesti filiaali peetakse hämara taustaga firmaks. Rein Küttim on seisukohal, et osa artiklist ei vasta tõele.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et artiklis pole kordagi kasutatud sõna „hämar” või „hämara taustaga”. Autor kasutas sõna „salapärane”, sest avalikult ei ole teada ega pole ka võimalik välja uurida, kes on firma omanikud. Leht kinnitab, et artiklis avaldatud faktid tuginevad suures osas äriregistrist pärit andmetele, mis Rein Küttimit kuidagi solvata ei saa.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Artiklis on tuginetud eri firmade majandusaruannetele, mille avalikustamine on põhjendatud. Vastavalt ajakirjanduseetika koodeksile teenib ajakirjandus avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta.

Pressinõukogu