Kaebus nr 1046
Pressinõukogu otsus 17.06.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Madis Süti kaebust Õhtulehes 4. mail 2021 ilmunud artikli “Madis Sütt peab Isamaast na***I tõmbama! Parempoolne väidab: Seeder ja Sibul olid 400 uuest liikmest teadlikud” peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Madis Sütist, kes tõi Isamaasse 400 uut liiget.

Madis Sütt kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri viitab selgelt ebatsensuursele sõnale ning on tema nime ja isikut solvav.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et tegemist on sõnamänguga, mida toetavad Madis Süti kampaaniameistri väljaütlemised ja loos esitatud fakt, et kaebaja pidi erakonnast lahkuma. Õhtuleht lisas, et võimalikud ropud sõnad on tärniga tähistatud.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest tegemist on pigem maitseküsimusega. 

Pressinõukogu rõhutab, et lähtub ajakirjanduse eneseregulatsiooni organina kaebuste arutamisel ja otsuse tegemisel vaid asjaolust, kas ajakirjanduseetika koodeksit on rikutud, mitte sellest, kas kaebuse esitaja tajub üht või teist avaldatud materjali enda vaatepunktist meeldivana või mitte.

Pressinõukogu