Kaebus nr 1051
Pressinõukogu otsus 21.10.2021 | TAUNIV.
“Pealtnägija” rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tehnokonsult OÜ kaebust Eesti Rahvusringhäälingus 24. märtsil 2021 eetris olnud „Pealtnägija“ peale ja otsustas, et saade rikkus head ajakirjandustava.

„Pealtnägija“ saatelõik räägib mehest, kes ostis tehnoülevaatuse läbinud ja müüja väitel korras auto, kuid vahetult peale ostu sooritamist ilmnesid juba esimesed vead ning autoteeninduses selgus, et auto on korrast ära. Saatelõik räägib sellest, kuidas õnnestus sellisel autol tehnoülevaatus läbida.

Tehnokonsult OÜ kaebas Pressinõukogule, et saates avaldatud väited, et Tehnokonsult tegutseb ebaseaduslikult, ei vasta tõele. Samuti leiab kaebaja, et saate tutvustus on eksitav, sest saatejuhi avalausest „mustad mängud tehnoülevaatuses“ järeldub hinnang, et Tehnokonsult on teadlikult ja tahtlikult rikkunud seadust. Kaebaja ei ole rahul, et kuigi saatejuht kritiseeris ülevaatuse videosalvestuse unerežiimi, jäeti avaldamata asjatundja arvamus video kohta, kes kinnitas, et videot ei ole manipuleeritud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et firmat süüdistatakse altkäemaksu võtmises, kuid ühtegi konkreetset juhtumit välja ei tooda.

Eesti Rahvusringhääling (ERR) vastas Pressinõukogule, et Tehnokonsult OÜ esindajad ei olnud valmis kaamera ette tulema ega intervjuud andma ja seetõttu tuli toimetusel piirduda kaebaja e-kirjadega. ERR selgitas, et saates on esitatud osapoolte seisukohad. ERR leiab, et loo sissejuhatuses kasutatud väljend „mustad mängud tehnoülevaatuses“ ei anna alust hinnanguks, et Tehnokonsult on rikkunud seadust. „Pealtnägija“ toimetuse selgitusel tuli täiendav tõuge loo tegemiseks kaebaja esindajate poolt endise töötaja Liisa vaikima sundimise katses. Toimetus vastas, et videosalvestuse katkendlikkuse kohta on loos esitatud erinevate osapoolte seisukohad. ERRi selgitusel ei ole saatelõik ainult Tehnokonsult OÜ-st, vaid laiemalt kasutatud autode müügiga seotud probleemidest.

Pressinõukogu otsustas, et „Pealtnägija“ rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul on saates esitatud uskumusi ja väiteid auto käsipiduri kontrolli, korruptsiooni, meelehea andmise-võtmise, teatud klientide autode puhul ülevaatusel silma kinnipigistamise ning probleemsete autode ühe ülevaataja juurde n-ö sattumise kohta Tehnokonsuldi töökojas, kuid tõendeid nende väidete kohta ei ole esitatud. Samuti ei ole esitatud tõendeid, mis toetaksid saates rõhutatud kahtlust, et ülevaatuse käsipiduritesti videosalvestise puhul võis keegi olla sekkunud salvestamisprotsessi. Saates kinnitab Transpordiameti esindaja, et kontrollimisel ei tuvastatud, et ülevaataja oleks saates käsitletud juhtumi puhul oma töös midagi valesti teinud.

Samuti rikkus „Pealtnägija“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul loob saatejuhi väljend „mustad mängud tehnoülevaatuses“ saate tutvustuses mulje, et Tehnokonsult on rikkunud seadust või teinud midagi valesti, kuigi selline hinnang ei ole saates tõenditega kaetud ning ka tehnoülevaatust kontrollinud eksperdid ei leidnud kirjeldatud juhtumi puhul rikkumist.

Pressinõukogu