Kaebus nr 1060
Pressinõukogu otsus 21.10.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kindralite Kinnisvara OÜ juhatuse liikme Toomas Mardi kaebust Eesti Ekspressis 2. septembril 2021 ilmunud artikli „Võitlus narkomaanide süstlavahetuspunktiga läks korteriühistule kalliks maksma: „Majarahvas on lihtsalt šokeeritud““ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Põhja-Tallinnas asuv korteriühistu peab maksma üle 16 000 euro kohtukulusid, sest kohtumäärus lubab narkomaanide süstlavahetuspunktil, mille vastu ühistu võitles, majas edasi tegutseda.

Kindralite Kinnisvara OÜ juhatuse liige Toomas Mardi kaebas Pressinõukogule, et Kindralite Kinnisvara OÜ-le viidatakse artiklis korduvalt kui ühele osapoolele, kuid loo jaoks temalt kommentaari ei küsitud. Lisaks leiab kaebaja, et artikkel sisaldab faktiviga: majas ei asu mitte süstlavahetus, vaid kahjude vähendamise keskus.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et tegemist ei ole konflikti sisaldava artikliga ja see ei ole kriitiline süstlavahetuspunktile ruume rentiva kinnisvarafirma tegevuse suhtes. Leht selgitas, et artiklis kajastatakse jõustunud kohtumäärust. Eesti Ekspress märkis, et väljendit „süstlavahetuspunkt“ kasutati ka Ringkonnakohtu määruses. Leht lisas, et avaldas kaebaja saadetud kommentaari.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei esitata loos kaebaja kohta süüdistusi, mis nõudnuks kaebaja kommentaari. Lisaks kirjutati lugu kohtumaterjalide põhjal.

Pressinõukogu