Kaebus nr 1063
Pressinõukogu otsus 21.10.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Harju Elu ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Gert Sillingu kaebust Harju Elus 16. juunil 2021 ilmunud artikli „Pole uut Reformierakonna päikese all?“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib uutest Reformierakonna liikmetest Harku vallas, kelle kõigi soovitajaks on Kalle Palling. Üks uutest parteilastest on Gert Silling.

Gert Silling kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta ebaõiget ja halvustavat infot. Kaebaja ei ole rahul, et väiteid tema kohta ei kontrollitud ja talle sõna ei antud.

Harju Elu vastas Pressinõukogule, et artikkel käsitles põhiosas Kalle Pallingu poliitilist tegevust Harku vallas, muuhulgas seda, et ta värbas mais-juunis Reformierakonda 32 uut liiget. Leht lisas, et iseloomustas artiklis mõnda inimest, keda Kalle Palling parteisse värbas ning üks neist oli Gert Silling. Leht märgib, et kaebaja kohta avaldas artikli autor faktid, mis olid toimetusel täpselt teada ja neid ei olnud vaja enam kaebajaga täpsustada.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamuslooga, milles autor võib oma hinnangutes tavapärasest kaugemale minna ning lisaks ei sisalda see kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi.

Pressinõukogu