Kaebus nr 1072
Pressinõukogu otsus 16.12.2021 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Rain Jungi kaebust Eesti Ekspressis 22. septembril 2021 ilmunud artikli „Pärnu revisjonikomisjoni esimees jäi prügilas vahele korruptsiooniga“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Pärnu valimistel kandideerinud Rain Jung sõlmis suvel oportuniteedileppe Lääne ringkonnaprokuratuuriga. Lehe andmetel on tegu juhtumiga, kus Pärnu linnale kuuluva Paikre prügila nõukogus olnud Rain Jung lasi prügifirma raha eest remontida oma isiklikku autot.

Rain Jung kaebas Pressinõukogule, et tegemist on valeinfoga, sest ta ei ole jäänud korruptsiooniga vahele ja ta ei ole omanud kümme aastat autot. Kaebaja lisas, et tema vastu süüdistust esitatud ei ole.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et oportuniteedi puhul ei pea süüdistatav end süüdi tunnistama, kuid see eeldab, et ta on teo siiski toime pannud. Oportuniteedi puhul peab süüdistatav heastama kuriteoga tekitatud kahju. Leht lisas, et Rain Jung on oportuniteedimääruse allkirjastanud, võtnud omaks kuriteo toimepanemise ja tasunud kuriteoga tekitatud kahju. Leht leiab, et ei olnud põhjust kaebajale sõna anda, sest artiklis kajastati avalikult kättesaadavat oportuniteedimäärust.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis ütleb, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul jätab artikli pealkiri mulje, et kaebaja on toime pannud korruptsioonikuriteo, kuid seda süüdistust ei ole loos endas faktidega tõestatud.

Pressinõukogu