Kaebus nr 1088
Pressinõukogu otsus 28.04.2022 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ester Karuse kaebust Õhtulehes 16. detsembril 2021 ilmunud artikli „ROOSA IPADI MÜSTEERIUM: kas endine Valga vallavanem Ester Karuse omastas tahvelarvuti?“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Valga endine vallavanem Ester Karuse lasi vallaametnikul osta kaks Ipadi, millest halli andis abipolitseinikule ja roosa jättis väidetavalt endale. Artiklis ütleb Valga vallavanem Monika Rogenbaum, et roosa Ipadi üleandmise akti ega ka Ipadi ennast vallal ei ole. 

Ester Karuse kaebas Pressinõukogule, et artiklis avaldatud väited, et vallal puudub roosa Ipadi üleandmise akt ja pole teada ka Ipadi asukoht, on valed ja ajakirjaniku poolt kontrollitavad. Kaebaja hinnangul ei vasta tõele ka artiklis olev väide, et Õhtulehel ei õnnestunud temalt kommentaari saada. Ester Karuse märkis, et seoses antud looga ei ole ajakirjanik talle helistanud, saatnud sõnumit ega ka kirjutanud.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik kontrollis roosa Ipadiga seonduvat vallavanemalt, sest valla vara kohta on vallavanemal kõige parem ülevaade. Lisaks käis samal ajal inventuur ja seetõttu pidi vallal olema täpne ülevaade oma varadest. Õhtuleht lisas, et ajakirjanik helistas Ester Karusele mitu korda enne loo ilmumist, kuid tema telefon oli välja lülitatud. Õhtuleht lisas, et pärast loo ilmumist ei pöördunud Ester Karuse toimetuse poole, et teemat kommenteerida või vastuväiteid esitada. 

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul esitatakse Ester Karuse kohta tõsine süüdistus ning kuna lugu ei olnud ajakriitiline, ei olnud põhjendatud selle avaldamine ilma kaebaja kommentaarita.

Pressinõukogu