Kaebus nr 1089
Pressinõukogu otsus 28.04.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas MTÜ Eesti Hambaarstide Liidu kaebust Delfis 23. veebruaril 2022 ilmunud artikli „Kuus petuskeemi kuidas petturitest hambaarstid kliente „lüpsavad““ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, kuidas mõned ebaausad hambaarstid oma patsiente petavad.

MTÜ Eesti Hambaarstide Liit kaebas Pressinõukogule, et artiklis räägitakse üldistavalt kogu hambaravi valdkonnast ja ükski esitatud väidetest ei ole tõendatud konkreetse juhtumiga. Kaebaja ei ole rahul, et kommentaari erialaorganisatsioonilt ega Tervisekassalt ei võetud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artikkel soovitab kahelda arsti raviotsustes või diagnoosis ja levitab kahtlusi, et hambaravis võltsitakse ravidokumente.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artiklis kajastati ebaausate hambaarstide tegevust ja selles ei ole öeldud, et kõik hambaarstid on ebaausad ning nende tegevusse peaks suhtuma skeptiliselt või mitte nende ravivõtteid uskuma. Delfi selgitas, et artikli eesmärk oli tõsta inimeste teadlikkust hambaravist ja sellega seotud võimalikest ohtudest. Delfi lisas, et hambaarstid, kes artikli tarbeks oma kogemusi jagasid, soovisid anonüümsust.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist tarbijalooga, mis jagab lugejatele nõuandeid, see ei ole üldistav ega jäta muljet, et kõik hambaarstid on petised.

Pressinõukogu