Kaebus nr 1095
Pressinõukogu otsus 22.09.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Heiki Trakmanni kaebust Eesti Ekspressis 25. mail 2022 ilmunud artikli „Heiki Trakmann tegutseb jälle: sõja jalust põgenenud pere langes eesti sarikriminaali ohvriks“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Heiki Trakmannist, kes hakkas koguma raha Ukrainas elanud Valgevene perekonna abistamiseks. Lehe väitel aga kogu annetatud raha Ukraina sõjapõgenike perekonnani ei jõudnud.

Heiki Trakmann kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta valeinfot ja kahjustab tema mainet. Kaebaja märgib, et tema karistused on kümme aastat tagasi kantud ega ole kehtivad. Kaebaja ei ole rahul, et loos on taas üles tõstetud „Kodutunde“ teema, mis sisaldab tema kohta valet. Kaebaja märgib, et „Kodutunde“ puhul ei puutunud tema üldse asjasse.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et sõjapõgenike ja annetuste teema vastu oli avalik huvi, samas kaebaja kohta eraelulist infot ei avaldatud. Leht selgitas, et ajakirjanik kontrollis annetuste laekumist annetajatelt saadud info põhjal, kuid kaebaja oma vastust ei andnud ega tõendeid ei esitanud. Leht märkis, et viimane kohtulahend kaebaja suhtes on tehtud 2015. aastal ja seal on märgitud, et süüdistatav on juba varasemalt kriminaalkorras karistatud neljal korral. Seega on lehe väitel „sarikriminaal“ kasutamine artiklis asjakohane väärtushinnang ja iseloomustab kaebajat. Leht märkis, et artiklis ei avaldatud ebatäpset ega eksitavat infot.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli kaebajal võimalus ajakirjanike küsimustele tõenditega vastata, kuid seda ta ei teinud.

Pressinõukogu hinnangul on sõna „sarikriminaal“ kasutamine artiklis põhjendatud, sest kaebaja on mitu korda kriminaalkorras karistatud. Pressinõukogu selgitas, et normide vastu käitumise puhul on ajakirjanduslik huvi põhjendatud.

Pressinõukogu