Kaebus nr 1099
Pressinõukogu otsus 22.09.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Janno Kella kaebust Õhtulehes 13. mail 2022 ilmunud artikli „ULTIMAATUM! Autistide küla juht surub emasid-isasid: tehke nii! Või muidu pole teie lastel enam esmaspäeval kohta, kuhu tulla“, 17. mail ilmunud „KÜMNED TUHANDED EUROD JÄID ÕHKU RIPPUMA: autistlikule noorele annetati raha pääsemaks erihoolekandekülla, kuhu ta ei läinudki“, 1. juunil ilmunud „UUED PÖÖRDED PÄIKESEKODUS: autistlikud noored jäid ilma vee ja elektrita. Eesti Energia: voolu käskis välja lükata asutuse juht“, 7. juunil ilmunud „Autistlikud noored ei pääsenud Liikva Päikesekodusse enam sisse! Murelik ema: “Hommikul läksin tööle värisevate käte ja südamega.” ja 4. juulil ilmunud artikli „KAOS AUTISTIDE KÜLAS KASVAB: palaval suveajal ilma veeta jäetud noored jahutasid end tiigis. Ühele lõppes see koomaga“ peale ning otsustas, et Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad lapsevanemate ja autistlikele noortele ehitatud erihoolekandeküla asutaja Janno Kella vahelistest konfliktidest.

Janno Kell kaebas Pressinõukogule, et artiklid sisaldavad moonutatud infot, osa olulisi fakte on teadlikult valesti kajastatud või jäetud avaldamata. Kaebaja leiab, et info tõesust ei ole kontrollitud ning ajakirjanikule edastatud selgitusi ei avaldatud. Kaebaja leiab, et artiklid kahjustavad tema ja SA Liikva Päikesekodu head nime, on moonutatud ja ühekülgsed.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artiklid ei ole suunatud teenuse seadusandliku aluse analüüsile, vaid kajastavad hooldusteenust vajavate laste vanemate ja Janno Kella vahel tekkinud vastuolusid ja konflikti. Õhtuleht on seisukohal, et ei avaldanud eksitavat ega ebatäpset infot ning Janno Kella seisukohad on kajastatud. Leht leiab, et artiklid on objektiivsed olukorra kirjeldused.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei eksinud artiklitega ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on leht kajastanud konflikti nii, et kõik osapooled on saanud sõna.

Pressinõukogu