Kaebus nr 1104
Pressinõukogu otsus 03.11.2022 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas MTÜ Eesti Metsaselts kaebust Postimehes 16. septembril 2022 ilmunud juhtkirja „Reklaam poliitikuga läks otsesõnu metsa“ ja 17. septembril ilmunud artikli „Keskkonnakomisjoni esimees esineb metsatöösturite reklaamklipis“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel ja juhtkiri räägivad metsarahva päevast, mille korraldaja on Eesti Metsaselts. Postimees kritiseerib mõlemas loos Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Andres Metsoja osalemist metsarahva päeva korraldamises ja reklaamis.

MTÜ Eesti Metsaselts kaebas Pressinõukogule, et artikkel ja juhtkiri sisaldavad valeväiteid ja faktivigu. Kaebaja ei ole rahul, et metsaseltsi on nimetatud metsaettevõtjate MTÜ-ks ja metsatöösturite MTÜ-ks. Kaebaja väitel ühendab Metsaselts ka haridusasutusi, metsas toimetavaid erialaühendusi, üliõpilasseltsi jt. Kaebaja lisas, et metsarahva päeva korraldamisel osalesid ka TalTech, loodusgiidid, kaitseliit, jahimehed jt ning seega ei ole õige väita, et päeva korraldasid puiduettevõtjad. Kaebaja märgib, et Keskkonnainvesteeringute Keskus ei osalenud  metsapäeva reklaami rahastamisel. Kaebaja peab eksitavaks juhtkirja juures olevat karikatuuri, kus räägitakse „metsatöösturite mainepesust“ ja artikli pildiallkirja. Metsaselts saatis toimetusele vastulause, kuid Postimees seda ei avaldanud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et tugines Metsaseltsi nimetamisel metsamajandajate huvides tegutsevaks seltsiks juhatuse liikmetele, kes on kas puidutöötlemise või puidutöötlejate jaoks puiduvarumisega tegelevad või nendega seotud isikud. Leht selgitas, et artikli ja juhtkirja kontekstis ei oma tähtsust kõik ürituse korraldamisega seotud isikud, vaid need, kel on ettevõtmisele valdav mõju. KIK andis toetusraha ürituse korraldamiseks just MTÜ-le Eesti Metsaselts. Ka kaebaja ise ütleb kaebuses, et metsapäev toimus Metsaseltsi eestvedamisel. Leht lisas, et juhtkirjas on lubatud avaldada arvamust ja anda subjektiivseid hinnanguid. Leht märkis, et ei avaldanud Metsaseltsi koht faktivigu, ebaõiget infot ega tsitaate ja seega vastulause õigust kaebajal ei olnud.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel „Keskkonnakomisjoni esimees esineb metsatöösturite reklaamklipis“ ebatäpset infot, kui metsaseltsi nimetatakse metsatöösturite ja metsaettevõtjate MTÜ-ks. Pressinõukogu leiab, et seltsi liikmeskond on laiem.

Samuti rikkus Postimees koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Pressinõukogu leiab, et artiklis on segamini faktid ja hinnangud Metsaseltsi kohta, mida uudisloos olla ei tohiks.

Juhtkirjaga Postimees ajakirjanduseetika koodeksit ei rikkunud. Pressinõukogu on seisukohal, et juhtkirjas ja karikatuuris on toimetusel õigus anda oma hinnanguid.

Pressinõukogu