Kaebus nr 1105
Pressinõukogu otsus 15.12.2022 | TAUNIV.
Kroonika rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Andrei Korobeiniku kaebust 14. oktoobril 2022 Kroonikas ilmunud artikli „50 halli varjundit Eesti moodi! Andrei Korobeinik esitas Tinderi-tuttavale karme nõudmisi: kõnni päevas vähemalt 20 000 sammu“ peale ja otsustas, et Kroonika rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, kuidas Andrei Korobeinik väidetavalt saatis oma Tinderi-tuttavale hulga nõudmisi. Andrei Korobeinik väidab artiklis, et tegemist on stalkeriga ja et ta on pöördunud toimunu osas ka politseisse.

Andrei Korobeinik kaebas Pressinõukogule, et artiklis on õiged vaid pildid, kõik muu (kirjavahetuse tekstid ja ekraanitõmmised) on võltsitud. Lisaks leiab kaebaja, et artikkel kahjustab tema mainet. Kaebaja märgib, et ajakirjanik teadis loo avaldamise hetkel, et tegemist on valega, kuid temalt kommentaari ei võtnud. Ka ei avaldanud Kroonika tema saadetud teksti täismahus nagu ta palus.

Kroonika vastas Pressinõukogule, et Andrei Korobeinik ei tõendanud, et artiklis avaldatud kirjavahetus ja ekraanitõmmised on võltsitud. Kroonika selgitas, et ajakirjanik sai kuvatõmmised usaldusväärselt allikalt ning lisas, et ajakirjanikul ei olnud alust arvata, et tegemist on võltsitud piltidega. Kroonika ajakirjanik küsis Andrei Korobeiniku kommentaari, kuid too ei soovinud omapoolset versiooni jagada. Kroonika avaldas lõigu Andrei Korobeiniku vastusest ja leiab, et kaebaja sai artiklis sõna. Samuti leiab Kroonika, et kaebaja kohta ei avaldatud loos ühtegi süüdistust või hinnangut.

Pressinõukogu otsustas, et Kroonika rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Pressinõukogu hinnangul ei ole võimelik artiklist aru saada, millised on faktid ja millised spekulatsioonid.

Pressinõukogu