Kaebus nr 111
Pressinõukogu otsus 13.10.2005 | TAUNIV.
Ajakiri Saldo rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tallinna Äripanga kaebust ajakirjas Saldo 2005. aasta juunis ilmunud artikli „Afgaani kättemaks” peale ning otsustas, et ajakiri rikkus head ajakirjandustava.

Tallinna Äripank kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab kontrollimata infot ning eksitab seeläbi lugejaid. Artiklis on Tallinna Äripanga kohta esitatud alusetuid kahtlustusi ja süüdistusi, mis jätavad lugejaile mulje, et Rapla Piimakombinaadi pankroti taga on Tallinna Äripank.

Ajakiri Saldo vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik esitas Tallinna Äripangale e-posti teel küsimused ning soovis saada intervjuud, kuid pank keeldus viimasest. Saldo kinnitas, et info eri firmade seotuse kohta Tallinna Äripangaga põhineb ajakirjanduse infol.

Pressinõukogu otsustas, et ajakiri Saldo on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1, mille järgi peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgelt eristatavad ning uudismaterjal peab põhinema tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu leiab, et antud artiklis oleks vastavad süüdistused pidanud olema kontrollitud ja tõendatud.

Pressinõukogu otsustas, et Saldo on rikkunud koodeksi punkti 4.2, mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanik oleks nii mahuka loo puhul pidanud nägema rohkem vaeva osapooltelt kommentaaride saamiseks.

Pressinõukogu