Kaebus nr 1110
Pressinõukogu otsus 15.12.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Lääne-Tallinna Keskhaigla kaebust Eesti Ekspressis 15. novembril 2022 ilmunud artikli „Haigla maksis tippkirurgile elutööpreemiaks 127 eurot“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Lääne-Tallinna Keskhaigla maksis 50 aastat töötanud tippkirurgile pensionile jäämise puhul preemiaks 127 eurot ja 37 senti. Viga tuli välja siis, kui leht asja haiglast uurima hakkas.

Lääne-Tallinna Keskhaigla kaebas Pressinõukogule, et tegemist ei ole elutööpreemiaga, mida haigla kommunikatsioonispetsialist ka ajakirjanikule enne artikli ilmumist ütles, sellele vaatamata kasutatakse pealkirjas ikkagi seda nimetust. Kaebaja hinnangul on seega pealkiri eksitav ja sihilikult pahatahtlik. Kaebaja lisas, et eksitud on ka kirurgi töökoormusega, mis tegelikult oli 0,1, kuid artiklis on kirjas, et doktor töötas veerandkoormusega.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et tegemist on sõnastuse küsimusega, kas ajakirjanik nimetab staažipreemiat elutööpreemiaks või pikaajalise töötamise eest saadud hüvitiseks. Preemia saanud tippkirurg vastas ajakirjaniku küsimustele ja ütles, et nimetas saadud preemiat elutööpreemiaks. Ta kinnitas ajakirjanikule, et töötas viimastel aastatel veerandkoormusega. Leht lisas, et artikli eesmärgiks ei olnud uurida, millise koormusega doktor töötas. Artikli eesmärk oli lehe väitel kajastada makstud preemia summat.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole sõna „elutööpreemia“ kasutamine eksitav, sest tegemist on 50 aastat töötanud kirurgile makstud preemiaga siis, kui ta pensionile jäi. Lisaks tuleb arvestada ka rubriiki „Sahinad“, milles lugu ilmus ning mis toetab antud juhul sõna „elutööpreemia“ kasutamist.

Pressinõukogu hinnangul ei ole kirurgi töökoormuse suurus antud artikli kontekstis oluline. Lisaks ütles ka tippkirurg ise, et töötas veerandkoormusega.

Pressinõukogu