Kaebus nr 1115
Pressinõukogu otsus 23.03.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Marlee Karja kaebust Õhtulehes 21. jaanuaril 2023 ilmunud artikli „Lingamidraama! Brigitte Susanne täditütar pahandab, et teda petnud mees sai Epp Kärsinilt priipääsme seksikoolitusele. Kärsin: soovisin südamest head“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Marlee Karja konfliktist, mida ta kajastas ka sotsiaalmeedias, oma ekskaasaga.

Marlee Karja kaebas Pressinõukogule, et ta keelas ajakirjanikul oma postituste kasutamise. Kaebaja märkis, et tema ja ta lapse isa ei ole avaliku elu tegelased ja seetõttu ei ole avalikkusel vaja infot nende kohta teada. Kaebaja leiab, et info avaldamisega on talle tekitatud põhjendamata kannatusi, sest pidi toimunud sündmused uuesti läbi elama ja saama avalikult häbistatud, et teda on petetud. Kaebaja hinnangul rikub artikkel ka tema õigust eraelu privaatsusele.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et kaebaja puhul on tegemist avaliku elu tegelasega, sest avaliku elu tegelasena käsitletakse ka neid, kes teenivad elatist enda isiku või loomingu eksponeerimisega. Leht leiab, et kui isik oma elu sotsiaalmeedias eksponeerib ning reklaamib või soovitab reklaami eesmägil teatud teenuseid või tooteid, siis on see tõlgendatav elatise teenimisena. Leht märkis, et kaebaja sotsiaalmeedia konto, millel on ligi 10 000 jälgijat, oli kuni kaebuse esitamiseni vabalt ligipääsetav. Lehe väitel on kaebaja ennast ise asetanud üldsuse erilise tähelepanu alla. Kuna kaebaja kritiseeris sotsiaalmeedias avalikult Epp Kärsinit, pidas leht vajalikuks kriitika osas Epp Kärsinile sõna anda. Õhtuleht lisas, et ei avaldanud selliseid eraelu detaile, mis rikuksid kaebaja privaatsust suuremal määral kui kaebaja on ise avalikustanud.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on artiklis saanud sõna konflikti kõik osapooled.

Pressinõukogu leiab, et artikkel ei riku kaebaja eraelu puutumatust, sest leht ei ole avaldanud midagi lisaks kaebaja enda sotsiaalmeedia postitustele. Pressinõukogu hinnangul saab Marlee Karjat pidada avaliku elu tegelaseks, sest ta reklaamib oma ligi 10 000 jälgijaga sotsiaalmeedia kontol tooteid. Lisaks oli konto enne artikli avaldamist kõigile avatud ja ta on ennast ise avalikkusele eksponeerinud.

Pressinõukogu