Kaebus nr 1124
Pressinõukogu otsus 27.04.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Virumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Reigo Jürjo kaebust Virumaa Teatajas 14. aprillil 2023 ilmunud artikli „Seksuaalkuriteos süüdistatav taganes kokkuleppemenetlusest“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Reigo Jürjo kaebas Pressinõukogule, et nime ja foto avaldamine rikuvad tema eraelu puutumatust. Kaebaja sõnul ei ole tema kohta tehtud süüdismõistvat otsust ning kokkuleppest taganemisest oleks võinud kirjutada ka isikustamata.

Virumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et artiklis kajastatud kohtuasja arutamine oli avalik ja pildistamine toimus kohtu pressiesindaja nõusolekul. Leht lisas, et isiku nimi ei kuulu delikaatse info alla. Toimetus selgitas, et seksuaalkuritegude peale vaadatakse õigusruumis väga karmilt ning sellised andmed jäävad karistusregistrisse. Toimetuse hinnangul on artiklis kasutatud väljendeid „süüdistatav“ ja „ei saavutanud kokkulepet“ korrektselt, mistõttu on loost võimalik üheselt aru saada. Toimetus lisas, et toimetus kaalus põhjalikult isikuandmete avalikustamist.

Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Teataja ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on sellise teema vastu avalik huvi. Lisaks oli kohtuistung avalik. Pressinõukogu hinnangul on sellisel juhul ka kaebaja nime ja foto avaldamine põhjendatud.

Pressinõukogu