Kaebus nr 1126
Pressinõukogu otsus 25.05.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Triin Tuula kaebust Delfis 6. aprillil 2023 ilmunud artikli „Pärandisaaga jätkub. Priit Piilmanni poja Kristjan Piilmanni vastulause: Triin Tuulale tehtud pakkumine oli väärtuslikum testamendiga jäetud pärandist” peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikli puhul oli tegemist Kristjan Piilmanni vastulausega samal päeval Kroonikas ilmunud intervjuule Triin Tuulaga.

Triin Tuula kaebas Pressinõukogule, et tegemist oli juba teise vastulausega Kroonika intervjuule. Kaebaja selgitas, et selles vastulauses olid valeväited ja valesüüdistused. Triin Tuula sõnul oli vastulause üleval neli ööpäeva, alles seejärel seda kärbiti, kuid mainekahju oli talle sellega juba tekitatud. Lisaks on kaebaja väitel kärbitud variant ebaõige. Triin Tuula sõnul oli Delfi teadlik, et vastulause sisaldab valeinfot, sest tõesed faktid olid toimetusel olemas. Kaebaja märkis, et saatis toimetusele peale vastulause ilmumist põhjaliku kirja koos selgitustega.

Delfi vastas Pressinõukogule, et avaldas vastulause muutmata kujul, millele viitas ka pealkiri. Toimetus lisas, et avaldas teise osapoole seisukohad tulenevalt sama päeva intervjuust Triin Tuulaga. Delfi kinnitas, et kandis hoolt selle eest, et vastulauses ei oleks ebatäpset infot.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest tegemist oli vastulausega, mis oli ajendatud 6. aprillil Kroonikas ilmunud pikast loost, kus Triin Tuula rääkis pärandisaagast. Kuna selles loos esitatakse Priit Piilmanni pere kohta tõsiseid süüdistusi, siis oli neil õigus omakorda vastulauseks ja selgitusteks.

Pressinõukogu