Kaebus nr 1129
Pressinõukogu otsus 19.10.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust Eesti Rahvusringhäälingu eetris 12. aprillil 2023 olnud „Pealtnägija“ peale ja otsustas, et saade ei rikkunud head ajakirjandustava.

„Pealtnägija“ saatelõik räägib pärast suhte lõppemist laenulõksu jäänud naistest.

Kaebaja leiab, et saates käsitletud näide ei haaku saatelõigu põhiteemaga ning kaebaja esindaja selgitas seda ka ajakirjanikule. Kaebaja leiab, et tema kohta avaldatu oli ebaõige. Samuti jätab saatelõik kaebaja hinnangul mulje, et ta eksabikaasa on kaaslaenamise, mehe kättemaksu ja vaimse vägivalla ohver. Kaebaja ei ole rahul, et teda puudutavaid fakte toimetus ei kontrollinud.

ERR vastas Pressinõukogule, et toimetus ei avaldanud kontrollimata või ekslikku infot ega tunginud ülemääraselt eraellu. Loos ütleb toimetus, et “sarnasest laenulõksust on rääkinud avalikult näiteks eksmiss Kristiina Heinmets”. ERR selgitas, et see vastab tõele, sest Heinmets on teinud selle kohta tänavu jaanuaris sotsiaalmeedia postituse, mida loos tsiteeritakse. Tänaseks ei ole Heinmets postitust maha võtnud, vaid on muutnud selle nähtavaks ainult oma sõpradele. Toimetus kontrollis, et Heinmets on endiselt kõnealuse laenu omanik ehk tema olukord on sarnane loo peategelase Kristel Lalliga. ERR lisas, et kaebajale pakuti sõna ning kaebajat ei ole loos võrreldud vägivallatsejaga ega muude negatiivsete tegelastega. Loos on selge fookus Kristel Lalli juhtumil. Toimetus lisas, et loos kaebaja nime ega pilti ei näidata.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud 12. aprilli „Pealtnägijaga“ ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul oli kaebajat puudutav osa näide, mida põhiteemaga seoses näidati ja see ei ole eksitav, kuna haakub põhiteemaga.

Pressinõukogu