Kaebus nr 113
Pressinõukogu otsus 13.10.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Sillamäeski Vestnik ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas MTÜ Noorteliit Sillamäe – Tuleviku Linn kaebust ajalehes Sillamäeski Vestnik 16. augustil 2005 ilmunud kahe pealkirja „Linnas on üks noorteühendus rohkem…” ja „…Teises noorteühenduses on vähenenud” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

MTÜ Noorteliit Sillamäe – Tuleviku Linn leiab, et kahe artikli pealkirjad on ühendatud ning artiklite paigutusest tekib avalikkusel mulje, et uus noorteühendus on seotud vanas noortekeskuses toimunud vargusega. Lisaks on artiklis uue noortekeskuse nimi valesti avaldatud.

Sillamäeski Vestnik vastas Pressinõukogule, et leht eksis noorteühenduse nimega, kuid see ei ole põhimõtteline viga. Leht selgitas, et kaks artiklit kannavad täiesti eraldi pealkirju ning on selgelt eristatavad ka autori allkirjaga. Kahte artiklit ühendab vaid see, et mõlemad räägivad noorteühendustest.

Pressinõukogu otsustas, et Sillamäeski Vestnik ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et kaks artiklit on selgelt eristatavad ning mõlema artikli pealkirjad ei eksita lugejat.

Ebatäpsus noorteühenduse nimes, mida leht tunnistas, ei ole põhimõtteline viga.

Pressinõukogu