Kaebus nr 1131
Pressinõukogu otsus 15.06.2023 | TAUNIV.
RusDelfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Sergei Molodtsovi kaebust 5. aprillil 2023 RusDelfis ilmunud artikli „Nördinud klient monumente müüva ettevõtte kohta: äri on rajatud võõrale murele“ peale ja otsustas, et RusDelfi rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib konfliktist hauamonumenti ostma tulnud kliendi ja firma omaniku vahel.

Sergei Molodtsov kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valet ja laimu. Ta märkis, et  palus ajakirjanikul saata küsimused e-kirjaga, kuid ajakirjanik seda ei teinud.

RusDelfi vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik tegi kõik endast sõltuva kontrollimaks ja tuvastamaks konflikti asjaolusid. Toimetus selgitas, et artikli rõhuasetus oli sellel, et inimene tuli hauakivi ostma, kuid sattus otsese sõimu ja agressiivse käitumise ohvriks. Ajakirjanik helistas kaebajale, kuid kõnele vastanud mees ei öelnud, kes ta on. Seejärel saatis ajakirjanik e-kirja, kuid kahetsusväärsel kombel tekkis aadressis viga ja kiri ei jõudnud kaebajani. Delfi hinnangul ei sisalda artikkel ebaõiget infot, sest kaebaja ise kinnitab konflikti toimumist ja lisaks on toimetuse käsutuses video.

Pressinõukogu otsustas, et RusDelfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled, ning punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris või saates. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja konflikti osapool ning talle oleks pidanud andma sõna selgituseks, mis ja miks juhtus.

Pressinõukogu soovitab kaebajatel alati enne kaebuse esitamist pöörduda toimetuse poole vastulause või vastuväidete sooviga, sest nii on võimalik konflikt kiiremini lahendada.

Pressinõukogu