Kaebus nr 1135
Pressinõukogu otsus 19.10.2023 | TAUNIV.
Eesti Rahvusringhääling rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Marek Reinaasa ja Kadri Napritson-Acuna kaebust ERRi veebis 14. juunil 2023 avaldatud artikli „Eesti 200 käärib: asutajaliige süüdistab erakonnajuhte diktaatorlikkuses“ peale ja otsustas, et ERR rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib konfliktist Eesti 200 juhatuses.

Marek Reinaas ja Kadri Napritson-Acuna kaebasid Pressinõukogule, et Marek Reinaasa puudutavad väited on valed ja kontrollimata ning Marek Reinaas ei saanud võimalust neid kommenteerida. Kadri Napritson-Acuna ei ole rahul, et ta ei saanud artiklis kõiki süüdistusi kommenteerida.

ERR vastas Pressinõukogule, et artiklis on esitatud mõlema poole hinnangud, mida ei ole võimalik faktiliselt ümber lükata. ERR leiab, et kuna erakonna tegevjuht sõna sai, ei pea kõiki teisi loos nimetatud inimesi eraldi tsiteerima. Artiklis esitatud etteheited puudutavad mõne juhtkonna liikme tegevust, mitte neid kui eraisikuid. Samuti ei ole ERRi arvates Marek Reinaasa puhul tegemist selliste konkreetsete süüdistustega, mis kindlasti vajaksid temapoolset eraldi kommentaari. ERR märgib, et kui kaebajatel oli soov artiklis esitatut vastulausega täpsustada, saanuks seda teha kohe pärast loo ilmumist. ERR lisab, et uudistejuhi kinnitusel ei ole kaebuse esitajad pärast loo ilmumist kordagi toimetuse poole pöördunud. ERR lisas, et artikli fookus on vastasseisul kahe leeri, mitte konkreetsete isikute vahel.

Pressinõukogu otsustas, et ERR rikkus artikliga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et artikkel esitab Marek Reinaasa kohta nimelisi konkreetseid süüdistusi, mistõttu oleks talle pidanud sõna andma.

Kadri Napritson-Acunat puudutavas osas rikkus ERR samuti punkti 4.2., sest kaebaja sai küll osasid süüdistusi kommenteerida, kuid tõsisemate kohta ajakirjanik küsimusi ei esitanud.

Pressinõukogu langetas otsuse kaebajaid puudutavate lausete kohta. Kaebuses oli toodud välja veel lauseid artiklist, mis olid kaebajate meelest eetikakoodeksiga vastuolus. Nende kohta Pressinõukogu hinnangut ei anna, sest Pressinõukogu menetleb vaid kaebajate kohta käivaid väiteid.

Pressinõukogu