Kaebus nr 1139
Pressinõukogu otsus 14.09.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eneke Rootsu kaebust Postimehe veebis 20. juunil 2023 ilmunud artiklite „Libajuristina tuntuks saanud Eneke Roots lubab „Kuuuurija“ saatejuhil Katrin Lustil „hambad kurku lüüa““ ja „VIDEO KALLALETUNGIST: „Kuuuurija“ saates esinenud libajurist läks Harju maakohtus Elu24 ajakirjanikule kätega kallale“ ning 22. juunil ilmunud artikli „VIDEO: Libajurist läks maakohtus Elu24 ajakirjanikule kätega kallale“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad Eneke Rootsust, kellest „Kuuuurija“ tegi loo, sest naine sai Juristide Liidu liikmeks võltsitud diplomiga. Pärast saadet esitas naine kohtusse kolm hagi.

Eneke Roots kaebas Pressinõukogule, et tema kohta on avaldatud valeväiteid. Kaebaja märgib, et tema käitumise on põhjustanud tervishäired, mille on tekitanud Katrin Lust. Kaebaja ei ole rahul, et Postimehe ajakirjanik tuli kohtuistungit kajastama. Kaebaja leiab, et Postimehel puudus õigustatud huvi teda filmida ja tema kohta artikleid avaldada.

Postimees vastas Pressinõukogule, et kaebaja on rünnanud ajakirjanikke nii füüsiliselt kui ka verbaalselt ja kaebaja käitumise osas on algatatud kaks kriminaalmenetlust. Postimees selgitas, et kaebaja on edastanud Juristide Liidule oma väidetavat õigusteaduse kraadi tõendava dokumendi, mis osutus võltsinguks, sellele vaatamata presenteeris kaebaja end oma klientidele Juristide Liidu liikmena. Postimees lisas, et artiklid kajastavad verbaalseid ja füüsilisi rünnakuid.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei rikkunud nimetatud kolme artikliga ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul kajastavad artiklid ajakirjanike vastu suunatud rünnakuid ning neis on olemas ka Eneke Rootsu seisukohad. Pressinõukogu hinnangul on sõna „libajurist“ kasutamine õigustatud.

Pressinõukogu