Kaebus nr 1142
Pressinõukogu otsus 19.10.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Karl Robert Saluri kaebust Õhtulehes 19. septembril 2023 ilmunud artikli „Koostöö asemel kohtupinki: Karel Tilga elukaaslane nõudis Karl Robert Salurilt võlga sisse, aga jäi kohtus kaotajaks“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kohtuvaidlusest Karl Robert Saluri ja tema endise õpilase vahel.

Karl Robert Saluri kaebas Pressinõukogule, et kohtuistung oli kinnine ja seetõttu on info avaldamine seadusevastane. Kaebaja leiab, et artikkel räägib tema vastu, kuigi kohtuotsus on vastupidiselt artiklile tema kasuks tehtud.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artikkel kajastab kohtulahendit ja selles puudusid märkmed nagu oleks menetlus olnud kinnine. Õhtuleht lisas, et ajakirjanik ei eksinud faktiliste asjaoludega. Leht lisas, et artiklis kajastatakse ainult kohtumenetlusega seonduvat, mitte kaebaja eraelulisi asjaolusid. Õhtuleht selgitas, et tegemist on professionaalset sporti puudutava temaatikaga, kus üheks osapooleks on kaebaja, kes professionaalse sportlase karjääri on vahetanud treeneri karjääri vastu. Artikkel kajastab kohtulahendit, mis avab ja aitab teadvustada profispordi rahastamise problemaatikat.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikkel suunatud kaebaja vastu. Pressinõukogu on seisukohal, et loos on kohtuvaidlust kajastatud neutraalselt ning artiklis on mõlema vaidluspoole seisukohad.

Pressinõukogu