Kaebus nr 1147
Pressinõukogu otsus 23.11.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Raplamaa Sõnumid ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust Raplamaa Sõnumites 11. juulil 2023 ilmunud artikli „Viljandi maanteel kiputakse sageli kihutama“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebaja selgitas, et artikli juures on avaldatud foto, millel olevat autot ta juhib. Kaebaja lisas, et kuigi fotol ei ole tema nägu selgelt näha, on ta pildi järgi tuvastatav. Kaebaja märkis, et Raplamaal on registreeritud vaid üks selline sõiduk ja tema on selle kasutaja ning seetõttu saab fotot temaga seostada. Kaebaja lisas, et autol on ka sellised tunnused, mille järgi on võimalik tuvastada, et tegemist on just tema autoga. Kaebaja lisas, et kuigi auto numbrimärk on mingil määral hägustatud, on seda sellele vaatamata võimalik välja lugeda. Kaebaja ei ole rahul, et leht on liiklusrikkumistest rääkiva artikli juures avaldanud tema pildi ja loonud sellega mulje, et ta on liiklusrikkumistega seotud. Kaebaja võttis toimetusega ühendust ja ütles, et foto on avaldatud ebaseaduslikult ja on eksitav, kuid toimetus leidis, et ei ole kaebaja õigusi rikkunud. Kaebaja lisas, et leht muutis artikli veebiversioonis foto ära.

Raplamaa Sõnumite toimetus vastas Pressinõukogule, et toimetus veendus enne avaldamist, et auto registreerimismärk ja muud auto päritolule või selle juhile viitavad tunnused oleksid hägustatud. Leht selgitas, et Rapla jaoks oli teema oluline, sest hulljulged kihutajad on tekitanud ridamisi ohtlikke olukordi. Leht lisas, et tegemist oli suhteliselt erapooletu kirjutisega, mitte probleemlooga ning loos ei olnud ühtegi viidet, et pildil olev auto oleks milleski süüdi. Leht märkis, et kuigi toimetus ei leidnud endal süüd, otsustati illustratsioon veebis ilmunud artikli juures vahetada.

Pressinõukogu otsustas, et Raplamaa Sõnumid ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et artikli juures avaldatud foto põhjal ei ole võimalik kaebajat tuvastada ja seega ei saa teda ka liiklusrikkumistega seostada. Lisaks ei ole pildiallkirjas kirjas, nagu oleks tegemist kihutajaga.

Pressinõukogu