Kaebus nr 1150
Pressinõukogu otsus 21.12.2023 | TAUNIV.
Virumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jaanus Mäe kaebust Virumaa Teatajas 16. septembril 2023 ilmunud artikli ”Rahastamise muutus jätab puudega laste pered hätta” peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib raske ja sügava puudega laste tugiteenuse rahastamisest Tapal.

Nõustamiskeskuse Sotsiaalne Kaasatuse juhatuse liige Jaanus Mäe kaebas Pressinõukogule, et nõustamiskeskus osutab antud piirkonnas tugiteenust ja artikkel sisaldab keskuse kohta kontrollimata ja valeväiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et nõustamiskeskuse esindaja sõna ei saanud. Kaebaja selgitas, et nõustamiskeskuse töötasule lisanduvad ka maksud, kuid seda artiklis ei mainitud. Lapsevanemale võib tunduda, et omavalitsuse poolt teenuseosutajale makstavast teenusrahast, millest on maha arvatud tugiisikute tasu, jääb ühingule ülejäänud summa “vahendustasuks”, kuid kaebaja väitel on arvestamata jäetud fakt, et teenuse osutamisega kaasnevad ka kõrvalkulud. Kaebaja lisas, et keskus ei tegele tugiisikute vahendamisega ega saa vahendustasu. Kaebaja selgitas, et teenuseosutajana sõlmitakse tugiisikutega töövõtulepingud ja makstase neile selle alusel tasu. Kaebaja väitel on artiklis vale ka väide, et ühtegi nõustamiskeskuse töötajat lapsevanem näinud ei ole. Kaebaja selgitas, et tugiisik, kes lapse ja perega töötab, on ühtlasi ka nõustamiskeskuse töötaja.

Virumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik tegeles teemaga mitme loo käigus ja nõustamiskeskust puudutas ühes artiklis väikene lõik, mis on proportsionaalselt üsna marginaalne osa. Leht selgitas, et ajakirjanikul ei olnud põhjust lapsevanemate öeldus kahelda, samuti tugines ajakirjanik infot hankides Tapa valla dokumentidele, kus on üksikasjalikult välja toodud teenusega kaasnevad kulud ja summad. Toimetus lisas, et kaebaja ei võtnud lehega ühendust, et arusaamatusi arutada ja lahendusi leida.

Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on Nõustamiskeskus Sotsiaalne Kaasatuse loos osaline ning neile tulnuks sõna anda. Pressinõukogu hinnangul on keskuse kui vahendaja kohta esitatud süüdistus, et keskus võtab tugiisikute rahast pool ära. Pressinõukogu hinnangul on selle raha nimetamine vahendustasuks eksitav ja selle kohta tulnuks keskuse esindajalt kommentaari küsida.

Pressinõukogu