Kaebus nr 1153
Pressinõukogu otsus 18.01.2024 | TAUNIV.
TV3 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Räpina vallavalitsuse kaebust 6. novembril 2023 TV3 eetris olnud saate „Märgatud Eestis“ peale ja otsustas, et telekanal rikkus saatega head ajakirjandustava.

Räpina vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et vald pakkus saatejuhile võimalust teha intervjuu teemaga kursis oleva abivallavanemaga, aga ta loobus sellest ja seetõttu jäi vald sisuliselt ära kuulamata. Lisaks saatis valla avalike suhete spetsialist Taavi Libele e-kirja, milles palus saata küsimused ja intervjuu soov. Kaebaja leiab, et Taavi Libe ei soovinudki Räpina vallavalitsuse seisukohti teada saada. Kaebaja ei ole rahul, et saates on jäetud faktide tõesus kontrollimata. Kaebaja peab silmas meditsiinilisi seisukohti ning nitraatide päritolu ja kahjulikkust. Kaebaja hinnangul ei vasta tõele ka saates avaldatud info selle kohta, et vallavanem on endale, oma tütrele ja abivallavanemale määranud toetuse oma veesüsteemide arendamiseks ja parandamiseks. Kaebaja väitel on tegemist on hajaasustuse programmist tuleneva toetusega, mida võib taotleda iga hajaasustuspiirkonnas elav Räpina valla elanik ning ettepaneku toetuse määramiseks teeb komisjon, mitte vallavanem. Ka ei vasta kaebaja väitel tõele saatejuhi väide, et vallavanem meediaga ei suhtle. Kaebaja lisas, et 26. oktoobril toiminud kohtumisel (kaameraväliselt) ütles valla avalike suhete spetsialist enne saatetegijate lahkumist Taavi Libele, et ei anna nõusolekut enda näitamisele televisioonis, kuid tema soovi eirati.

TV3 vastas Pressinõukogule, et selleks, et kuulata ära kõik seotud osapooled ja tagada tasakaalustatus, külastas saatejuht Taavi Libe koos võttemeeskonnaga pärast Võõpsus käimist Räpina vallavalitsust. Külaskäik langes kellaajale, kus valla kodulehe andmetel peaks vallamajas käima aktiivne töö, kuid vallavanemat majas ei olnud ja saatejuhiga rääkis avalike suhete spetsialist. Järgmisel päeval oli vald kaugtööl ja avalike suhete spetsialist väitis, et valla kõneisik on vallavanem. Eelmisel päeval aga oli vallavanem öelnud, et ta meediaga ei suhtle. Kuna samal päeval ilmus Räpina valla kodulehele info, et vee soovijatele hakatakse vett pütiga koju viima, otsustas saate meeskond, et tegemist on piisava infoga, millega loo koostamise aktiivne etapp lõppenuks lugeda ning Taavi Libe avaldas seda ka avalike suhete juhi kirjale vastates. Saate teemapüstituse pädevust kinnitab TV3 väitel keskkonnateadlase Erik Puura ekspertiis, kes käis samuti Võõpsus asja uurimas ja kelle sõnul aitab Võõpsu elanike aktiivsus üle Eesti tugevamini teadvustada, kui laiaulatuslik kaitsmata põhjaveele tugineva veevarustuse probleem Eestis veel on. TV3 lisas, et saate vahetekstide koostamisel kasutas toimetus (nagu kõigi selliste lugude puhul) erialast kirjandust, millele viidete tegemine ei kuulu antud saate formaadi juurde.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 rikkus saatega ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei teinud saatejuht piisavalt pingutusi, et Räpina vallavalitsuse esindajale sisuliselt sõna anda. Pressinõukogu leiab, et pikk saatelõik sisaldas Räpina vallavalitsuse kohta tõsiseid etteheiteid ja seega oleks saatejuht võinud teema igakülgse kajastamise huvides vastu võtta valla pakkumise teha intervjuu teemaga sisuliselt kursis oleva abivallavanemaga.

Pressinõukogu