Kaebus nr 1154
Pressinõukogu otsus 15.02.2024 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust Postimehes 6. septembril 2023 ilmunud artikli „Mehe koduväravale naelutati kitse suguelundid“ peale ja otsustas, et Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab väiteid, mis ei ole faktidega tõendatud. Kaebaja arvates on artiklis segamini arvamused, oletused ja faktid ning on raske aru saada, millised on faktiväiteid, spekulatsioonid ja millised ajakirjaniku mõtted. Kaebaja ei ole rahul, et põhisüüdistuse puhul, milleks on naabriga tüli kiskumine, talle sõna ei antud. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel tema mainet kahjustavat infot. Kaebaja leiab, et tänu varasematele lugudele on võimalik mõlemad perekonnad tuvastada. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on avaldatud tema terviseinfot. Kaebaja ei ole rahul ka loo juures avaldatud kitse fotoga, sest seda tõugu kitsed on Andri-Peedo talu iseloomulik tunnus ja talu ise on saneerimisel. Kaebaja ei ole rahul, et inimesed seostavad neid kitsi ja majandusraskust nüüd tema taluga.

Postimees vastas Pressinõukogule, et loo pealkiri, hoiatus häirivate piltide kohta ega ka juhtlõik ole eksitavad või suunavad. Leht leiab, et mõlemad pooled on saanud artiklis läbivalt sõna. Leht selgitas, et ajakirjaniku ja kaebaja kõne kestis üle poole tunni ning kõik loos esitatud väited said selle käigus üle küsitud. Naabrite nimed on artiklis muudetud ning perekonnad ei ole loo tausta mitteteadvale inimesele tuvastatavad. Leht märkis, et viited varem meedias ilmunud materjalile on põhjendatud viitamaks naabrite tüli pikaajalisusele ja iseloomule. Ajakirjanik avaldas artiklis kaebaja terviseandmeid, sest kaebaja kasutas ajakirjaniku esimese küsimuse peale enda ja oma abikaasa tervislikku seisundit põhjendusena, miks nemad süüdi olla ei saa ning samas ei keelanud kaebaja neid põhjendusi kasutada. Postimees lisas, et fotoallkirjas on kirjas, et pilt on illustreeriv.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest konflikti mõlemad osapooled – naabrid – on sõna saanud ning toimunu välja selgitamine ja süüdlase otsimine on uurimisorganite pädevuses.

Pressinõukogu leiab, et artikkel kaebaja mainet ei kahjusta, kuna loos on asjaosaliste nimed muudetud. Sama puudutab terviseinfo avalikustamist – kaebaja nime loos ei ole ja seega ei ole võimalik ka tema terviseandmeid avalikustada. Lisaks avaldas kaebaja ise oma terviseinfo ajakirjanikule.

Pressinõukogu hinnangul ei ole kitse foto avaldamine eksitav, sest selle põhjal ei saa seostada kaebajat Andri-Peedo talu majandusraskustega. Pressinõukogu leiab, et keskmine lugeja ei  näe vajadust fotol oleva kitse tõugu tuvastada.

Pressinõukogu