Kaebus nr 116
Pressinõukogu otsus 17.11.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Anne Kiudsoo kaebust SL Õhtulehes 27. septembril 2005 ilmunud artikli „Lihatükk kurgus tõi noormehele surma” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Anne Kiudsoo märgib oma kaebuses, et artikli pealkiri on vale ja eksitav ning artikkel annab õnnetusest ebaadekvaatse pildi. Samuti pole kaebaja rahul, et artiklis on õnnetuse ohvri isik tuvastatud.

SL Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artikli kirjutamise eesmärk ei olnud suurendada hukkunud noormehe lähedaste kannatusi. Leht peab artikli pealkirja loos esitatud asjaoludele vastavaks ning pole nõus kaebaja väitega, et noormees on identifitseeritav. SL Õhtuleht leiab, et artiklis nimetatud andmete põhjal on isik tuvastatav kitsale ringile.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu seisukohalt võtab pealkiri artikli sisu kokku ning vastuolu artikli ja loo sisu vahel ei ole.

Pressinõukogu leiab, et hukkunud noormehe isik ei ole suuremale avalikkusele tuvastatav ning seega on SL Õhtuleht käitunud vastavalt eetikakoodeksi punktile 4.8, mis kutsub ajakirjandust üles olema ettevaatlik ohvrite identifitseerimisel.

Pressinõukogu pädevusse ei kuulu otsuse langetamine isikuandmete kaitse seaduse rikkumise kohta.

Pressinõukogu