Kaebus nr 1162
Pressinõukogu otsus 15.02.2024 | TAUNIV.
Virumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Anu Karajevi kaebust Virumaa Teatajas 17. novembril 2023 ilmunud artikli „Tapa uus vallavõim loobub uuendusmeelsest abivallavanemast“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Anu Karajev kaebas Pressinõukogule, et artiklis on tema kohta esitatud valesüüdistus, et ta on ähvardanud Tapa vallavalitsuse sotsiaaltöötajaid. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik tema poole ei pöördunud ja teda artiklis avalikult laimas. Kaebaja märkis, et ei ole huvitatud vastulause kirjutamisest, vaid ootab lehelt avalikku vabandust.

Virumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et ajakirjanikul on diktofonil vestlus lahkuva abivallavanemaga, kus too sõnaselgelt ütleb välja, et Tapa valla haridus- ja sotsiaalvaldkonnas töötavate inimeste ähvardajateks olid Ene Augasmägi ja Anu Karajev. Toimetus pakkus Anu Karajevile võimalust vastulauseks ja sai kaebajalt vastuseks, et ta mõtleb vastulause kirjutamise peale ja peab nõu juristiga, kuid hiljem ta enam toimetusega ühendust ei võtnud.

Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled ning punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul oli kaebaja konflikti osapool ning lisaks on ähvardamise süüdistus tõsine, mistõttu oleks pidanud enne loo avaldamist küsima ka kaebaja kommentaari.

Samuti rikkus Virumaa Teataja ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul oleks kaebajale sõna andmisega saanud talle esitatud süüdistust kontrollida.

Pressinõukogu