Kaebus nr 1165
Pressinõukogu otsus 28.03.2024 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Hoiu-laenuühistu ERIAL kaebust Äripäevas 22. detsembril 2023 ilmunud artikli „Kinnisvara ämmale: ERIALi arendused said ootamatu lükkega Estategurust raha“ peale ja otsustas, et Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Hoiu-laenuühistu ERIAL kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav ja artikkel sisaldab ise ebatäpseid väiteid. Kaebaja hinnangul jätab pealkiri mulje, et tegemist on varade kantimisega, kuigi tegelikkuses mingit kantimist ei olnud ja tegemist oli tavapärase kinnisasja müügitehinguga vastavalt turuhinnale. Kaebaja väitel ei ole ühistul endal kinnisvara ja kinnistud müüs Erial Kinnisvara, mitte ühistu. Kaebaja hinnangul on artiklis vale väide, et „kinnistud „veeretati“ HLÜ juhtidega seotud firmade kätte“. Samas tuleb artiklist välja, et mitte ükski loos kajastatud füüsiline isik ega juriidiline isik ei ole määratletav ühistu juhtidena. Kaebaja lisas, et vale on nimetada ühistu „niiditõmbajaks“ on Ilya Dyagelevi, selle väitega on ajakirjanik teadvalt halvustanud ja eksitanud avalikkust ning moonutanud tegelikkust. Samuti on vale väita, et Erial Kinnisvara juht on Daniela Dahlberg-Dyageleva, kuigi tegelikkuses juhib Erial Kinnisvara Erik Margijev. Samuti ei ole kaebaja rahul, et Äripäev seostab alusetult Ilya Dyagelevi ühistu ja ERIAL kaubamärgiga.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et Hoiu-laenuühistu ERIAL on kogu aeg presenteerinud, et neil on kinnisvaraportfell ja nad arendavad hoiustajatelt kaasatud hoiuste arvel välja antud laenude toel kinnisvara. Lehe väitel arendab kinnisvara ühistu tütarfirma. Ka artiklis on lahti seletatud, et kinnisvara kuulus ühistu tütarettevõttele. Saneerimiskavas ütleb ühistu samuti, et ühistu äritegevuse kandvaks osaks on hoiustajatelt kaasatud hoiuste arvel laenude andmine kinnisvaraprojektidesse. Äripäev selgitas, et sõna “veeretama” ei ole negatiivse alatooniga. Toimetus lisas, et sel ajal kui ühistu oli saneerimisel, müüdi tütarfirmale kuulunud kinnisvara seotud isikutele järelmaksuga sellest hoiustajaid teavitamata. Äripäev märkis, et enamike artiklis kirjeldatud sündmuste ajal juhtis Erial Kinnisvara Daniela Dalberg-Dyageleva, kes oli äriregistri andmetel tütarfirma juhatuse liige 6. detsembrini 2023 ning vaid üks kirjeldatud kinnisvara liikumine vormistati notaris pärast tema juhatusest lahkumist. Artiklis ei ole  väidetud, et kinnisvara müüdi juhtidele kuuluvatele või nende poolt juhitud firmadele, vaid nendega seotud isikule kuuluvatele ettevõtetele. Äripäev lisas, et kinnisvara uuteks omanikeks olid enamasti Daniela Dalberg-Dyageleva ema osalusega ettevõtted. Äripäeva väitel tõestas Ilya Dyagelevi niiditõmbaja rolli ühistus värske kohtulahend, mis mõistis ta süüdi investeerimiskelmuses, omastamises ja politseiametnikule altkäemaksu maksmises. Kohtulahendis olevad kirjeldused näitasid, kuidas ta korraldas kõiki tegevusi  hoiustajate petmiseks ning ühistust raha omastamiseks, ehkki ametlikult ei olnud ta ühistu juhatuses, sest kandis ühistu algusaegadel veel eelnevat karistust tingimisi vangistuses. Erial Kinnisvara juhi fakti parandas Äripäev 5. märtsil.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul põhineb artikkel kohtulahendil, lisaks on saanud osapooled sõna. Pressinõukogu hinnangul ei ole Erial Kinnisvara juhi nimega eksimine antud artikli kontekstis sellise kaaluga, et tuvastada eetikakoodeksi rikkumine, lisaks parandas Äripäev selle fakti.

Pressinõukogu leiab, et artiklis kasutatud väljendid nagu „veeretama“ ja „ulatama“ on antud loos põhjendatud.

Pressinõukogu