Kaebus nr 1167
Pressinõukogu otsus 28.03.2024 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust (anonüümne menetlus, kaebaja isik on Pressinõukogule teada) 13. novembril 2023 Delfis ilmunud artikli „Eesti 200 esimeheks kandideerivad Margus Tsahkna ja filmimees Arko Okk“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebaja ei ole rahul artikli juures avaldatud fotoga, sest sellel on asjasse mittepuutuv isik ning seepärast peab kaebaja fotot eksitavaks ja kontekstiväliseks. Kaebaja hinnangul on fotoga rikutud tema eraelu puutumatust. Lisaks leiab kaebaja, et foto avaldamiseks puudus avalik huvi.

Delfi vastas Pressinõukogule, et foto on tehtud avalikus kohas ja fotografeeritavate teadmisel. Delfi hinnangul tuleb vaadata artikli konteksti: fotol on Eesti 200 esimeheks kandideerinud Arko Okk ja keskmine lehelugeja ei teeks fotost järeldust, et kandideerimisega on seotud ka temaga fotol olev inimene. Delfi on seisukohal, et keskmine lugeja võtab fotot illustratsioonina sellele, et filmimees Arko Okk kandideerib Eesti 200 esimeheks. Delfi lisas, et hiljem udustas toimetus kaebaja pildi.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole foto eksitav, sest ei pane lugejaid arvama, et kaebaja on seotud  kandideerimisega Eesti 200 esimeheks. Lisaks oli artikkel sisult neutraalne ning foto oli avalikul üritusel kandideerija teadmisel tehtud.

Pressinõukogu ei tee otsust isikuandmete töötlemise kohta, sest see ei kuulu Pressinõukogu pädevusse.

Pressinõukogu