Kaebus nr 1171
Pressinõukogu otsus 11.00.2024 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Sakala ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jaak Israeli kaebust Sakalas 13. märtsil 2024 ilmunud artikli „Keskkriminaalpolitsei sekkus Mulgi valla spordiraha jagamisse“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Jaak Israel kaebas Pressinõukogule, et artikkel kahjustab tema kui koolidirektori ja seeläbi ka kooli mainet. Kaebaja selgitas, et spordikomisjonis osales ta eraisikuna, mitte koolijuhina, kuid artiklis ja pildiallkirjas on rõhutatud teda kui koolidirektorit ning sellega on tekitatud talle ja koolile mainekahju.

Sakala vastas Pressinõukogule, et Jaak Israel ei too kaebuses välja ühtegi valefakti ega ebakohast hinnangut, samuti sekkumist eraellu, vaid ainult selle, et teda on spordiklubile toetuse eraldamisega seoses mainitud August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi direktorina. Toimetus leiab, et tegu ei ole delikaatsete isikuandmetega ning info on täiesti korrektne ja avalik. Sakala lisas, et ei ole võimalik lahutada avaliku elu tegelase töökohta tema teistest rollidest.

Pressinõukogu otsustas, et Sakala ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole spordiraha jagamisest rääkivas artiklis kaebaja rõhutamine koolijuhina eksitav, sest see on tema ametikoht, mida ei saa kaebajast kui eraisikust lahus vaadelda, sest Jaak Israel on maakonnas tuntud eelkõige kui koolidirektor.

Pressinõukogu