Kaebus nr 1173
Pressinõukogu otsus 23.05.2024 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Margus Neudorfi kaebust Eesti Ekspressis 13. veebruaril 2024 ilmunud artikli „”Tõenäoliselt oli see neil rahapesuskeem” Ukraina kaitsetööstuselt väidetavalt näpatud miljonid dollarid jõudsid Tallinna“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Margus Neudorf kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik ei teavitanud teda, mis teemal ta artikli kirjutab. Kaebaja leiab, et ajakirjanik eksitas teda, sest paberlehes ilmunud artiklis on ta  pilt üle kahe lehe ja ta on sellel kaitseväe vormis, kuigi artiklil puudub igasugune seos Eesti Kaitseväega või tema kunagise tegevusega kaitseväes. Kaebaja hinnangul põhjustas artikkel talle ebameeldivusi, sest see on eksitav ja võimaldab teda ja ta varasemat tegevust kaitseliidus siduda võimaliku rahapesuskandaaliga. Kaebaja leiab, et tema isikuandmete avaldamiseks puudus avalik huvi. Kaebaja selgitas, et kuigi ta oli nõus ajakirjanikuga rääkima, ei teavitatud teda sellest, et ta ees- ja perekonnanimi, foto ja seotus kaitseliiduga avaldatakse.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikkel käsitleb Smart Approach OÜ tegevust ja selle juhatuse liikmete seoseid korruptsiooniga Ukrainas. Leht lisas, et kaebaja oli firmas juhatuse liige samaaegselt Ukrainas tagaotsitava Oksana Vrublevskaga ja lühikest aega ka Ukraina tippametniku Igor Gladushiga. Artikkel käsitles kaebaja tegevust majandus- ja kutsetegevuses ning lehe hinnangul on riive eraelu puutumatusega marginaalne. Lehe hinnangul on kaebaja seos militaarvaldkonnaga artikli konteksti silmas pidades oluline, sest loo keskmes on Ukraina riiklikus militaarkompaniis toimunud korruptsioon militaartehnikaga. Lehe kinnitusel ütles ajakirjanik kaebajale, et ta helistab seoses võimaliku korruptsioonijuhtumiga, mis on seotud tema endiste äripartneritega. Leht lisas, et ajakirjanik ja kaebaja vestlesid pikalt. Leht märkis, et ajakirjanik saatis kaebaja tsitaadid talle tutvumiseks ja korrektuuride tegemiseks ning kaebaja kasutas seda võimalust.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et artikkel ei jäta muljet nagu oleks kaebaja rahapesuskandaaliga seotud. Arvestades loo konteksti oli oluline viidata ka kaebaja varasemale seotusele kaitseväega. Fotot tuleb vaadelda kogu loo kontekstis, mitte eraldiseisvana.

Kuna toimetuse vastusest tuleb välja, et ajakirjanik vestles kaebajaga pikalt ja viitas ka loo tegemise põhjusele, siis ei ole kaebajat eksitatud ja kaebajal oli info, millest artikkel räägib.

Pressinõukogu