Kaebus nr 1176
Pressinõukogu otsus 20.06.2024 | TAUNIV.
Elu24 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Memoris Krematoorium OÜ kaebust Elu24-s 24. aprillil 2024 ilmunud artikli ””See hais on võigas!” Poleemika Nõmme krematooriumi ümber ei vaibu“ peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Nõmmel asuvast krematooriumist, mis lähedal asuvaid elanikke häirib.

Memoris Krematoorium OÜ kaebas Pressinõukogule, et neile ei ole sõna antud, kuigi tegemist on konflikti sisaldava looga. Kaebaja leiab, et kuna neile sõna ei antud, siis sisaldab artikkel ka ebaõiget ja eksitavat infot, mis puudutab lõhna. Kaebaja selgitas, et tegelikkuses krematoorium seadusega sätestatud piirmäärasid ületavat lõhnahäiringut ei põhjusta. Kaebaja väitel on see asjaolu leidnud kinnitust ka lõppenud kohtuvaidluses. Kaebaja leiab, et samuti on artiklis esitatud mitmel korral eksitavat informatsiooni seoses krematooriumist tuleva paksu suitsuga. Lisaks on artiklile lisatud eksitav pilt, millest keskmine mõistlik lugeja järeldab, et krematooriumi korstnast eraldub järjepidevalt paksu musta suitsu. Kaebaja selgitas, et päeval, mil foto on tehtud, testis krematoorium ahju töötamist ja tekitas õliga leotatud papitahvlitega meelega suitsu, et veenduda ahju tehnilises korrasolekus. Kaebaja kinnitusel sel päeval ühtegi tuhastamist ei toimunud, samuti ei saanud õliga leotatud papitahvlite põletamisest eralduda kohalike elanike viidatud „võigast haisu“. Kaebaja lisas, et tuhastamisprotsessil ei tõuse korstnast sellist suitsu, mis on kajastatud artikli juurde lisatud fotol ja mida kirjeldatakse artikli sisuosas.

Elu24 vastas Pressinõukogule, et artikkel ei käsitle tõsiseid süüdistusi või konflikti, mis oleks kohustanud kaebaja ära kuulama. Toimetus lisas, et tegemist on jätkulooga, mis on ajendatud fotost, millelt nähtub, et krematooriumist tõuseb paksu musta suitsu. Elu24 leiab, et ka õli põletamise tulemusena tekkinud must toss, mis tuleb reeglina inimkehasid põletavast krematooriumist, võiski tunduda inimestele võigas. Lisaks ei teavitanud krematoorium kohalikke oma testimiseks nimetud protsessist/plaanist. Toimetus leiab, et asjaolu, et kaebaja tegevusega kaasneb must toss, on tõendatud fakt, mitte tõsine süüdistus või konflikt ning seega ei ole väljaanne oma kohustusi rikkunud. Elu24 lisas, et artiklis ei ole avaldatud midagi selle kohta, kas lõhnahäiring või saaste jääb seadusega lubatu piiresse. Lehe väitel on avaldatud kohaliku elaniku hinnang „võigas hais“. Toimetuse väitel on neid isikuid, kes on naabrusesse ehitatud krematooriumiga äärmiselt rahulolematud ligi 200 ning kui tõesti ei oleks krematooriumiga kaasnenud haisu ega suitsu, siis ei oleks inimesed ette võtnud ega jätkanud aastaid kestvat kohtuteed.

Pressinõukogu otsustas, et Elu24 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul sisaldab lugu konflikti krematooriumi ja kohalike elanike vahel ning seetõttu oleks pidanud ka kaebajale sõna andma. Pressinõukogu leiab, et kaebaja oleks pidanud saama selgitada, miks tuli musta suitsu, millist suitsu tuleb tavaliselt tuhastamise ajal ning kuidas on lood lõhnaga.

Samuti rikkus Elu24 veebis vigade parandamise hea tava leppe punkti 2b, mis ütleb, et kui toimetus on teinud vea, siis tuleb lisada täiendava tekstiga (võimalusel pealkirja juurde, sellest väiksema fondiga) selgitus, mida on muudetud. Elu24 on küll teinud märke, et lugu on uuendatud, kuid mida muudeti, seda märgitud ei ole.

Pressinõukogu