Kaebus nr 118
Pressinõukogu otsus 15.12.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Antti Looduse kaebust Eesti Ekspressis 22. septembril 2005 ilmunud artikli „Küberpastor kriminaaluurimise all” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Antti Loodus kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri sisaldab eksitavat informatsiooni ning rikub süütuse presumptsiooni. Uurimist ei ole algatatud tema isiku suhtes, vaid internetis vaenu õhutamise fakti suhtes, rõhutas Loodus.

Eesti Ekspress vastas, et pealkiri põhineb artiklis toodud faktidel ja ei ole eksitav. Eesti Ekspress on seisukohal, et Antti Looduse tegusid ei saa käsitleda lahusolevana tema isikust ning asjaolu puhul, et politsei on algatanud kriminaalmenetluse tegude, mitte isiku suhtes, on tegemist puhtalt kriminaalprotsessi reeglitega.

Hea ajakirjandustava näeb ette, et artikli pealkiri ei tohi olla eksitav ega vastuolus artikli sisuga. Samas peab arvestama, et pealkiri ei suuda ammendavalt edasi anda artikli detailset sisu. Pealkiri ei saa alati olla ka täpses vastavuses juriidiliste formulatsioonidega.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artikli pealkiri põhineb selles esitatud faktidel. Pressinõukogu leiab ka, et leht ei ole rikkunud süütuse presumptsiooni põhimõtet.

Pressinõukogu