Kaebus nr 1180
Pressinõukogu otsus 20.06.2024 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Vahur Kivistiku kaebust Postimehes 25. aprillil 2024 ilmunud artikli „Viimsi vald pressib haljasalale ärihoonet“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Viimsi vallamaja vastas olevale haljasalale, mis kuulub Vahur Kivistikule, ärihoone ehitamise plaanist.

Vahur Kivistik kaebas Pressinõukogule, et artikli juures olev eraldi info „Kes on Vahur Kivistik“ on teda põhjendamatult halvustav, ühepoolne ja sisaldab ebaõiget infot. Kaebaja lisab, et ei ole avaliku elu tegelane ning tema iseloomustamiseks ei ole ajakirjanik luba küsinud. Kaebaja hinnangul peaks iseloomustus olema tasakaalustatud ning et tema elukäigust leiab ka plusspoolele jäävaid saavutusi. Lisaks oleks võinud temalt kommentaari küsida. Vahur Kivistik lisab, et artikkel tervikuna põhineb valel faktilisel asjaolul (Viimsi vallas pole planeeringute osas kehtestatud absoluutset moratooriumit nagu jääb artiklit lugedes vale mulje – moratoorium ei puuduta planeeringuid, mis olid juba lõppjärgus) ja loob mulje valla ja tema vahel praktiseeritavast väidetavalt soosivast onupojapoliitikast. See loob kaebaja hinnangul kuvandi korruptiivsetest sidemetest ja nende kuritarvitamisest, milleks ta aga alust andnud ei ole.

Postimees vastas Pressinõukogule, et avalik huvi isiku vastu, kellele kuuluva kinnistu arenduse edendamiseks vallavõim kehtivatest planeeringudokumentidest mööda vaatab, on õigustatud. Postimees leiab, et infokastis on kasutatud avalikest allikatest kättesaadavat informatsiooni, mille määratlemine positiivseks või negatiivseks on subjektiivne. Postimees lisas, et tegi infokasti kaebuse põhjal paranduse ning asendas sõna „konfiskeeris“ sõnaga „arestis“, mis on täpsem. Postimees märkis, et antud artiklis ei ole käsitletud Vahur Kivistiku eraelu ning Postimees on kandnud hoolt, et ei ilmuks eksitavat informatsiooni.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon. Pressinõukogu hinnangul on Vahur Kivistikku infokastis põhjendamatult raamistatud ja näidatud teda kahtlase isikuna, mis aga ei anna temast terviklikku pilti.

Pressinõukogu