Kaebus nr 120
Pressinõukogu otsus 15.12.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Narvskaja Gazeta ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Nadežda Sinjakova kaebust Narvaskaja Gazetas 27. oktoobril 2005 ilmunud artikli „Kohaliku võimu valimised on toimumata jäänud” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Nadežda Sinjakova leiab, et artikkel sisaldab kontrollimata fakte ning kriitika alla sattunutelt pole võetud kommentaare. Kaebaja on seisukohal, et artikkel on laimava sisuga ning alandab inimväärikust.

Narvskaja Gazeta vastas Pressinõukogule, et tegu on arvamusartikliga, mille autor on Narva opositsiooniline poliitik Aleksandr Gamazin. Leht lisab, et kaebaja ei pöördunud Narvakaja Gazeta poole palvega avaldada tema vastuväited.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu. Ajalehel on õigus avaldada erinevaid poliitilisi seisukohti väljendavaid arvamusavaldusi. See kuulub demokraatliku sõnavabaduse alla. Kui toimetusse laekunud kaastöö sisaldab konkreetseid tõsiseid süüdistusi, näeb hea ajakirjandustava ette, et toimetus palub kommentaari kriitika alla langenud isikult või asutuselt. Antud juhul on tegemist linnavõimule oponeeriva poliitiku seisukohavõtuga, mis on osa demokraatlikust protsessist. Kui kriitika alla sattunud munitsipaalpoliitik leiab, et tema kohta on esitatud valeinfot või laimu, on tal võimalus taotleda ajalehelt omapoolse seisukoha avaldamist. Kaebusest ei ilmne, et kaebuse autor oleks soovinud ajalehes avaldada vastulauset või oma arvamust Narva valimistulemuse ja poliitilise olukorra kohta.

Pressinõukogu hinnangul ei ole ajaleht Narvskaja Gazeta rikkunud ajakirjanduseetika põhimõtteid.

Pressinõukogu