Kaebus nr 122
Pressinõukogu otsus 18.01.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õpetajate Leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tiigrihüppe Sihtasutuse kaebust Õpetajate Lehes 18. novembril 2005 ilmunud Mihkel Pilve artikli „Õppivast tiigrist, arengukavast ja muust” peale ning otsustas, et ajaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Tiigrihüppe Sihtasutuse arvates on artiklis avaldatud negatiivset infot ja laimu sihtasutuse kohta ning kahjustatud sellega nende mainet. Sihtasutus ei ole rahul sellega, et ei saanud samas lehenumbris enda kaitseks sõna.

Õpetajate Leht vastas Pressinõukogule, et tegu ei ole valeinfo ja laimuga, vaid artikli autori Mihkel Pilve isikliku arvamusega. Leht pakkus sihtasutusele võimalust vastuväideteks järgmises lehenumbris, mida sihtasutus ka kasutas; lisaks avaldati vaidlusaluse artikli lõpus viide, et järgmisel nädalal selgitab oma seisukohti  Tiigrihüppe Sihtasutus.

Pressinõukogu otsustas, et Õpetajate Leht ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu. Pressinõukogu meelest on saanud kõik osapooled sõna. Kuivõrd arutelu toimus rubriigis „Haridusdialoog”, viitab rubriigi nimi sellele, et nendel ajalehekülgedel toimub diskussioon, mitte lõplike tõdede avaldamine. Samas möönab Pressinõukogu, et ajaleht oleks võinud kaaluda mõlema poole seisukoha avaldamist samas numbris.

Pressinõukogu pädevusse ei kuulu hinnangu andmine koolide internetiga
varustamise küsimustes.

Pressinõukogu