Kaebus nr 126
Pressinõukogu otsus 15.02.2006 | TAUNIV.
Lääne Elu rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Taebla vallavanema Ülle Ermani kaebust ajalehes Lääne Elu 5. jaanuaril 2006 ilmunud lugejakirja peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Ülle Erman kaebas Pressinõukogule, et Lääne Elus avaldatud ajalehe Videvik peatoimetaja Ants Tamme kiri sisaldas nii faktivigu kui solvanguid tema ja valla töötajate kohta. Ülle Erman kirjutas Lääne Elule faktide täpsustamiseks vastukirja, mille leht avaldas.

Oma kirjutises kirjeldab Ants Tamme, kuidas ta käis Taebla vallavalitsuse ettepanekul Taebla pensionäride jõulupeol esinemas. Tamme soovis, et esinemistasuna vormistaks vald oma eakatele tema peatoimetatava ajalehe Videvik tellimusi. Tamme sõnul vormistas vald tellimusi vähem, kui valla kultuurinõunik talle lubas.

Lääne Elu selgitas Pressinõukogule, et toimetus on lugejakirjade avaldamisel seisukohal, et arvamusartikleid ja lugejakirju ei saa kirjutada ümber nii, et need erinevate seisukohtadega kokku sobiks. Samuti kinnitas peatoimetaja, et ta täpsustas enne kirja avaldamist, mitmest ajalehetellimusest jutt käis.

Ants Tamme lugejakiri sisaldas etteheiteid vallaametnikele lubaduste murdmise kohta, mille kohta oleks Lääne Elu toimetus võinud lugejatele kohe edastada ka kultuurinõuniku seisukoha. Näiteks oleks toimetus saanud lugejakirja põhjal kirjutada uudisloo, kus mõlemad konflikti osapooled sõna saavad.

Pressinõukogu leiab, et hea ajakirjandustavaga ei ole kooskõlas lugejakirjas esinevate põhjendamatult halvustatavate väljendite avaldamine. Seetõttu on rikutud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5, mille järgi ei tohi ajakirjandus oma tegevusega tekitada põhjendamatuid kannatusi.

Pressinõukogu