Kaebus nr 133
Pressinõukogu otsus 19.04.2006 | TAUNIV.
Tartu Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ardi Mandre kaebust Tartu Postimehes 1. veebruaril 2006 ilmunud artikli „Tähtvere valda linna ja maa piirile kerkis uus külalistemaja” peale ning otsustas, et ajaleht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel tutvustab põhjalikult Tartu linna piiril avatud uut külalistemaja. Majutusastutust detailselt reklaamiva loo lõpulõigus on mainitud, et asutuse omanikud ei ole nõuetekohaselt äriregistris registreeritud ning et Ardi Mandre kannab tingimisi karistust prostitutsiooni vahendamise eest.

Ardi Mandre hinnangul tekitab artikkel talle põhjendamatuid kannatusi, kuna selles on toodud ära tema minevik. Kaebaja leiab, et lugejal ei ole tarvis tema minevikku teada, kuna nüüd tegeleb ta ausal teel ettevõtlusega. Kaebaja peab artikli lõppu pahatahtlikuks ja mõistetamatuks, sest see ei anna loole midagi juurde.

Tartu Postimees selgitas Pressinõukogule, et kuna kaebaja pakub külalistemajas avalikku teenust, siis on avalikkusel õigus saada mitmekülgset infot külalistemaja omaniku kohta. Tartu Postimees kinnitas, et avaldatud faktid on õiged.

Pressinõukogu otsustas, et Tartu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mille järgi peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Artikli põhiosas on küll kaebaja seisukohad olemas. Kuid artikli viimases lõigus tuuakse mehe taustast kirjutamisega ootamatult sisse konflikti sisaldav teema, kus Ardi Mandre kommentaari pole. Samas vajanuks uus teema kindlasti kaebaja selgitusi. Praegu heidab artikli napp viimane lõik varju kaebuse esitaja praegusele tegevusele, kusjuures talle ei anta võimalust selgitust jagada.

Kaebaja meelest pidi intervjuu temaga puudutama vastavatud külalistemaja, mitte rääkima tema minevikust. Pressinõukogu on seisukohal, et ajalehel Tartu Postimees, nagu igal ajakirjandusväljaandel, on õigus teemat laiendada. Ent sealjuures tuleb tagada, et infoallikas saaks esitatud kriitilistele seisukohtadele oma kommentaari anda. Seda Tartu Postimees antud artiklis ei võimaldanud.

Pressinõukogu