Kaebus nr 142
Pressinõukogu otsus 06.09.2006 | TAUNIV.
Narvskaja Gazeta rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AS Narva Bussiveod juhatuse liikme Andrus Tamme kaebust ajalehes Narvskaja Gazeta 25. mail ilmunud artikli „Narva Bussivedude küpsekssaamise aeg” ning 3. juunil avaldatud vastulause ja selle kommentaari peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

25. mail avaldatud artiklis on juttu AS Narva Bussivedudele Narva linnas ebaseaduslikku konkurentsi pakkuvatest nn piraattaksodest, mis võtavad bussiveofirmalt kliendid. Artiklist selgub, et kohalikud elanikud eelistavad ebaseaduslikke vedajaid, kuna need pakuvad sõitjatele paremaid tingimusi. 3. juunil avaldas leht Andrus Tamme vastulause, milles kaebaja püüdis selgitada olukorda oma seisukohast ning kohe samas oli ka toimetus kommentaar.

Andrus Tamm kaebas Pressinõukogule, et 25. mail ilmunud artiklis on segamini uudised ja arvamused ning see ei sisaldada ASi Narva Bussiveod kommentaari. Artikli avaldamise järel saatis Andrus Tamm lehele vastulause, mis avaldati koos toimetuse kommentaariga. Kaebaja meelest oli kommentaar esitatud mõnitavas stiilis.

Narvskaja Gazeta vastas Pressinõukogule, et 25. mai artiklis on toetutud Narva abilinnapea Sofia Homjakova sõnadele, milles leht ei pidanud vajalikuks kahelda, sest abilinnapea tegeleb linnamajandusega ning AS Narva Bussiveod on 100% linna omanduses. Vastulause kommenteerimist põhjendas toimetus sellega, et vastulauses süüdistas kaebaja ajakirjanikku ning toimetus otsustas anda ajakirjanikule võimaluse selgituseks. Lisaks märkis toimetus, et Narva Bussivedude kirjutise näol polnud tegu mitte vastulause, vaid kommentaariga, kuna kaebaja pealkirjastas selle just nii.

Pressinõukogu meelest on leht eksinud koodeksi punkti vastu 5.2., mis näeb ette, et vastulause avaldatakse toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta. Pressinõukogu arvates ei oma tähtsust, millist pealkirja kandis kaebaja kirjutis, sest sisuliselt oli tegu vastulausega. Selle kommenteerimine toimetuse poolt on taunitav. Kui toimetus tundis, et vastulause vajab kommentaari, siis võinuks leht järgmises numbris avaldada ajakirjaniku arvamusloo.

Pressinõukogu