Kaebus nr 143
Pressinõukogu otsus 06.09.2006 | TAUNIV.
Vesti Dnja rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Vladislav Ponjatovski kaebust Vesti Dnjas 5. juunil 2006 ilmunud artikli „Ühinemine ei lisa autoriteeti” peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu sellest, kuidas mõjutab Res Publica ja Isamaaliidu ühinemine Narva piirkonna elu. Autor on välja toonud, et Res Publica juhid on oma hinnangutes ettevaatlikud ning erakonna piirkondlikku ühendusse on alles jäänud vaid üksikud liikmed.

Res Publica Narva piirkonna juht Vladislav Ponjatovski kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tõestamata fakte ning leht ei andnud võimalust vastulauseks. Kaebaja peab artiklit pigem arvamuslooks, kuigi see oli avaldatud uudisteküljel.

Vesti Dnja kinnitas, et artiklis on toetutud konkreetsete inimeste ütlustele ja nende poolt esitatud faktidele. Osadele allikatele on artiklis ka viidatud, kuid osad palusid anonüümsust.

Pressinõukogu otsustas, et Vesti Dnja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mille järgi peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgesti eristatavad. Pressinõukogu meelest on tegu väga selge arvamuslooga, mille ilmumine uudisteküljel on lugejaid eksitav. Kui antud lugu oleks ilmunud arvamusküljel, siis eetikakoodeksi rikkumist Pressinõukogu ei oleks tuvastanud.

Pressinõukogu leiab, et leht on rikkunud eetikakoodeksi punkti 5.2., mille järgi on süüdistuste korral faktivigade ja tsitaatide parandamiseks õigus vastulausele. Vesti Dnja ei võimaldanud aga kaebajal vastulauset avaldada.

Pressinõukogu