Kaebus nr 146
Pressinõukogu otsus 06.09.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kalev Rebase kaebust portaalis Delfi 30. juulil 2006 avaldatud uudise „Pronksmehe vastased lubavad põlenguid” peale ning otsustas, et Delfi ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Delfis avaldatud uudis kajastab ennast Metsade Tuhastajate osaühinguks nimetava organisatsiooni poolt riigiasutustele saadetud kirju, milles lubati hakata metsi süütama, kui Tõnismäelt ei eemaldata pronkssõdurit.

Kalev Rebane kaebas Pressinõukogule, et uudise pealkiri on laimav, provokatiivne ja rahvuslaste mainet kahjustav.

Delfi peatoimetaja Mart Pukk vastas Pressinõukogule, et uudise pealkirjastamisel on lähtutud kõige lihtsamast loogikast – grupp, kes nimetab end Metsade Tuhastajate osaühinguks, nõuab pronkssõduri eemaldamist ning seega on tegu pronkssõduri vastastega. Delfi on seisukohal, et uudises ja selle pealkirjas pole antud hinnangut ega vihjatud grupi liikmete rahvusele, rahvuslusele või Kalev Rebasele.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et avalikkuses ei ole defineeritud, kes on pronkssõduri vastased. Kuna aga paljud peavad end pronkssõduri vastasteks, ei saa Kalev Rebane nende kõigi esindaja olla.

Pressinõukogu