Kaebus nr 164
Pressinõukogu otsus 10.05.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eesti Kristlike Demokraatide kaebust Postimehes 21. veebruaril 2007 ilmunud valimisringkondi tutvustava lehekülje „Riigikogu valimised 4. märts 2007” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa valimisringkonda tutvustav lehekülg sisaldab kuue suurema erakonna esinumbreid ning pikka ja lühikest artiklit.

Eesti Kristlikud Demokraadid kaebasid Pressinõukogule, et mõlema valimisringkonna puhul on avaldatud kuue erakonna täisnimekirjad, kuid teiste erakondade nimekirjad olid välja jäetud. Kaebaja hinnangul on nimekirjade selline avaldamine valijaid eksitav ning jätab mulje, et valik tuleb teha lehes avaldatud kandidaatide seast. Kristlikud Demokraadid leiavad, et nende erakondade nimekirjad, mis on välja jäetud, on sisuliselt lugeja valikust väljas. Kaebaja on seisukohal, et valimiste kajastamine Postimehes on kahjustanud Eesti Kristlike Demokraatide võrdseid võimalusi Riigikogu valimistel.

Postimees selgitas, et tutvustas valimisringkondade esinumbreid ning lähtus erakondade valikul sellest, millised erakonnad võivad uuringute järgi saada valimistel enim hääli. Eesti Kristlikud Demokraadid ei olnud lehe kinnitusel ainuke nimekirjast välja jäetu. Postimees lisas, et 23. jaanuaril alustati rubriiki väikeparteide tutvustamisega.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on ajakirjandusel õigus valida, milliseid erakondi tutvustada ja milliseid mitte.

Samas juhib Pressinõukogu tähelepanu sellele, et selguse huvides oleks võinud leheküljel olla selgitus, mille alusel Postimees oma valiku tegi.

Pressinõukogu