Kaebus nr 165
Pressinõukogu otsus 10.05.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AS Tänapäeva kaebust Eesti Ekspressis 8. veebruaril 2007 ilmunud artikli „Aastaraamat Kes? Mis? Kus? 2007” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Arvamusloos kritiseerib autor AS Tänapäeva kirjastatud aastaraamatut ning toob välja selle puudused.

Pressinõukogule saadetud kaebuses leiab AS Tänapäev, et käsitletav artikkel sisaldab solvanguid ja ebaõigeid faktiväiteid. AS Tänapäev esitas kaebuses oma seisukoha seonduvalt faktiväidetega ning palus lehel ebaõiged faktid ümber lükata ning teha Pressinõukogul kõik mõistliku, et AS Tänapäev nõuded saaks rahuldatud.
Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et lehel on õigus avaldada erinevaid seisukohti väljendavaid arvamusavaldusi. Antud loo puhul oli tegu kirjandusteose arvustusega ning ei saa eeldada, et arvustus peab olema kuiv ja emotsioonitu. Eesti Ekspress on seisukohal, et artikli puhul on tegemist pigem maitseküsimusega.

Pressinõukogu seisukohalt on igal lehel õigus arvamusvabadusele. Antud artikkel näitab loo kirjutaja hinnanguid, millega lugeja võib nõustuda või mitte.

Pressinõukogu lähtub oma töös ajakirjanduseetika koodeksist. Pressinõukogu hinnangul ei ole Eesti Ekspress rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu möönab, et kaebuses esile toodud väljendid võivad olla tõlgendatavad solvavatena ja sellisena riivata või rikkuda isiku õigusi, kuid Pressinõukogu ei saa võtta enda kanda kohtu funktsioone, väljuda oma pädevuse raamidest ja eetikakoodeksi sätetest.

Pressinõukogu