Kaebus nr 169
Pressinõukogu otsus 10.05.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Peeter Saari kaebust Eesti Ekspressis 4. aprillil 2007 avaldatud artikli „Jüri Pihli hirmkallis otsus” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et riigiprokuratuur lükkas kolme aasta eest tagasi Ernesto Preatoni pakkumise end saja miljoni krooni eest vabaks osta ning täna ähvardab kohtuasja nurjumine.

Ilona Saari volitatud esindaja Peeter Saari kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeväiteid, süüdistusi ning labast kõnepruuki.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et ajakirjanduslikust seisukohast on oluline kirjutada artikleid elavas ja paindlikus keeles. Toimetuse hinnangul on artikli stiil kaebaja isikliku maitse küsimus, mille põhjal ei saa teha üldistusi. Lehe kinnitusel põhinevad faktid eri dokumentidel ja menetlusosaliste ütlustel. Leht märkis, et püüdis artikli tegemise käigus suhelda otse Ilona Saariga, et saada täpset infot esmaallikast, kuid Peeter Saari keeldus tütre kontakti andmast. Toimetus lisas, et Peeter Saari vastas toimetuse küsimustele valikuliselt.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul on sõna saanud erinevad osapooled ning kui kaebaja otsustas osadele küsimustele vastamata jätta, siis on see tema valik.

Artikli stiili osas Pressinõukogu otsust ei langeta: autoritel ja toimetustel on õigus valida artiklite stiili.

Pressinõukogu